Życie akademickie

Prof. Zbigniew Witkowski z UMK Profesorem Honorowym UWM

Opublikowano: 2020-09-30

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

Prof. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został Profesorem Honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tytuł przyznano w uznaniu zasług naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, zaangażowania w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, a także zasług na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zwłaszcza tworzenia i wspierania tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji. Dylom Honorowego Profesora zostanie wręczony 2 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego olsztyńskiej uczelni.

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski zajmuje się polskim i porównawczym prawem konstytucyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa włoskiego. Jest kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego, a od 2016 roku dziekanem Wydziału Prawa i Administracji (funkcję tę pełnił także w latach 1999–2005). Był doradcą i sekretarzem naukowym Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji i doradcą Szefa Kancelarii Senatu RP, w latach 1999–2002 zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w okresie rządów premiera Jerzego Buzka (1999–2002). W kadencji 2015–2018 oraz 2020–2023 członek Komitetu Nauk Prawnych PAN. Stypendysta Rządu Włoskiego, Senatu Republiki Włoskiej, kilkakrotnie stypendysta włoskiego MSZ, Fundacji Margrabiny J.S. Umiastowskiej oraz Fundacji Lanckorońskich działających w Rzymie. Współpracuje z Uniwersytetem LUISS Guido Carli w Rzymie oraz z uniwersytetami w Padwie, Molise, Perugii, Maceracie, Trieście, Como, Getyndze, Pradze, Brnie, Ołomuńcu,  Pilznie, Bratysławie, Koszycach, we Lwowie, Kijowie, Czerniowcach, Tarnopolu, Alba Iulia, Pitesti oraz w Kobe. W 2006 r. za zasługi na polu współpracy naukowej i kulturalnej włosko-polskiej został odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym 9 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich.

źródło: UMK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie