Życie akademickie

Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego odznaczeni przez prezydenta Litwy

Opublikowano: 2020-07-13

forum akademickie
Laureaci z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą (drugi od prawej), fot. Robertas Dačkus / Kancelaria Prezydenta Republiki Litewskiej.

Dwaj profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Tadeusz Bujnicki i Jacek Purchla – zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Za Zasługi dla Litwy. Uroczystość z udziałem prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy odbyła się 6 lipca, w Dniu Państwowości.

Prof. Tadeusz Bujnicki (na fot. drugi od lewej) urodził się w Wilnie. W 1955 r. ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się w 1964 roku u prof. Henryka Markiewicza. Jest badaczem polsko-litewskich relacji literackich i kulturowych, emerytowanym profesorem UJ. Był współtwórcą studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują twórczość Henryka Sienkiewicza, prozę XIX wieku, zwłaszcza polską powieść historyczną, polską literaturę rewolucyjną, literaturę i kulturę pogranicza północno-wschodniego (głównie Litwy) oraz dzieje stosunków polsko-litewskich. Jest autorem kilkunastu książek oraz ok. 250 artykułów i rozpraw naukowych. Pod jego opieką rozpoczynali kariery naukowe tak znakomici literaturoznawcy, jak Stefan Szymutko, Krystyna Kłosińska i Krzysztof Kłosiński.

Prof. Jacek Purchla jest przewodniczącym Rady Uczelni UJ. Przez niemal 30 lat był zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc w tym czasie funkcję kierownika Zakładu Studiów Miejskich w Instytucie Historii Sztuki, a następnie kierownika Katedry Dziedzictwa Europejskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Napisał ponad 400 prac naukowych, w tym wiele książek. Od 1991 r. związany jest z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie – jako jego założyciel i dyrektor (do roku 2017. Jest także członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Komitetu Nauk o Sztuce PAN oraz członkiem zwyczajnym Comite International d’Histoire de l’Art. Od 2015 r. przewodniczy Polskiemu Komitetowi UNESCO. W latach 2016–2017 sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie