Życie akademickie

Program magisterski oferowany przez SGH w dziesiątce najlepszych według „Financial Times”

Opublikowano: 2018-09-20

forum akademickie

Dziennik „Financial Times” – jak co roku we wrześniu – opublikował ranking programów magisterskich z zakresu zarządzania „Global Masters In Management”. Dwa programy magisterskie oferowane przez SGH znalazły się w światowej czołówce. CEMS Master In Management, współorganizowany przez jedyną polską uczelnię ekonomiczną obecną w sojuszu CEMS, utrzymał 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował po raz drugi z rzędu – tym razem z 68. miejsca na 59. Obecność w setce najlepszych potwierdza wysoką jakość kształcenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i renomę, jaką cieszą się jej absolwenci na rynku pracy.

CEMS MIM w SGH

Zainteresowani studenci SGH przechodzą kilkuetapową rekrutację do programu CEMS MIM. Podczas dwuletnich studiów magisterskich pod okiem międzynarodowych wykładowców i tutorów zdobywają specjalistyczną wiedzę i przechodzą praktyki na najwyższych szczeblach zarządczych międzynarodowych korporacji, a ich projekty są wdrażane. Absolwenci kierunku biegle posługują się przynajmniej trzema językami obcymi. SGH jest jedną z najlepiej ocenianych uczelni w ramach sojuszu CEMS: w grudniu 2017 roku studenci przyznali uczelni tytuł „school of the year”, a za najlepszy kurs uznali zajęcia prof. Jacka Mirońskiego z SGH.

Czym jest CEMS?

CEMS to światowy sojusz tworzony przez 30 szkół biznesu wraz z ich partnerami korporacyjnymi, który prowadzi wspólny magisterski program CEMS Master’s in International Management. Zrzeszenie szkół obrało sobie za cel kształcenie przyszłych liderów, którzy będą sprawnie poruszać się po międzynarodowym, wielojęzykowym i wielokulturowym środowisku biznesowym.

Do sojuszu może przynależeć tylko jedna uczelnia z danego kraju – dlatego SGH jest jedynym w Polsce członkiem akademickim CEMS. Dzięki temu w SGH realizowany jest program CEMS Master’s in International Management.

Więcej informacji: www.sgh.waw.pl/cems, www.cems.org.

Piotr Karwowski


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie