Szkoły wyższe

Programowanie od podstaw za milion złotych

Opublikowano: 2017-06-28

forum akademickie

„Programowanie od podstaw” prowadzić będzie Politechnika Białostocka w  powiecie białostockim i sokólskim. 23 czerwca w Ministerstwie Cyfryzacji podsumowano nabór projektów, które będą finansowane w ramach działania 3.2 programu Polska Cyfrowa.

Politechnika Białostocka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego  i sokólskiego”. Projekt będzie realizowany przez Wydział Informatyki PB do końca 2019 roku. Wartość projektu to ponad 1 milion zł (w tym dofinansowanie 936 140 zł, wkład własny Politechniki Białostockiej  74.100,00 zł).

Głównym celem projektu jest wprowadzenie nauki programowania (w formie zajęć pozalekcyjnych, a w dalszej perspektywie w ramach kształcenia zintegrowanego) do klas 1-3 szkól podstawowych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu białostockiego i sokólskiego. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą mogli zdobyć umiejętności niezbędne do nauczania programowania. 140 nauczycieli i 10 pracowników bibliotek otrzyma narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, dzięki którym dzieci mogą już od początku swojej edukacji rozwijać umiejętności związane z obsługą komputera, tabletu, robota edukacyjnego. Wsparcie merytoryczne nie zakończy się wraz z końcem szkolenia, gdyż projekt przewiduje stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, by nauczyciele mogli rozwijać zdobyte umiejętności. – Chcemy też przekonać nauczycieli i dyrektorów  szkół do kontynuowania nauczania programowania także po zakończeniu projektu Programowanie od podstaw za milion złotych – mówi prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB.

– Szkolenie ma za zadanie nie tylko nauczyć, ale również zachęcić do dalszego poszukiwania nowoczesnych metod nauczania programowania w przyszłości.  Zwracamy uwagę, jak istotna z punktu widzenia przyszłego rozwoju dziecka jest nauka myślenia algorytmicznego, wnioskowania, rozwiązywania problemów i wykorzystywania komputera w podejmowaniu decyzji – dodaje pProdziekan ds. promocji i współpracy Wydziału Informatyki dr hab. Dorota Mozyrska. – W sumie projekt obejmie co najmniej 1500 uczniów szkół powiatu białostockiego i sokólskiego – podsumowuje Dorota Mozyrska.

– Zależy nam bowiem, by dzieci z gmin wiejskich miały takie same szanse, jak ich koledzy z większych ośrodków. To dla nich jest ten konkurs. I z tego względu państwo postanowiło wejść w ten obszar ze swoją interwencją, a użyje do tego funduszy unijnych. Dziś zamknęliśmy rundę pierwszą – zaznaczyła podczas spotkania w ministerstwie szefowa resortu cyfryzacji Anna Streżyńska.

W sumie w wyniku konkursu do dofinansowania wyłoniono 36 projektów, w których szkoleniami zostanie objętych 5 737 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 76 804 uczniów, a także 1 194 innych osób dorosłych (w tym m.in. pracowników publicznych bibliotek, domów kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli). Projekty będą realizowane na terenach 522 gmin w 1307 szkołach. Łączna wysokość przyznanego dofinansowania to blisko 47 mln zł – podaje Ministerstwo Cyfryzacji.

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie