Konkursy

Projektowanie uniwersalne

Opublikowano: 2020-03-20

forum akademickie

40 milionów złotych otrzymają łącznie 34 ośrodki akademickie na opracowanie i wdrożenie obowiązkowych zajęć, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Wyniki konkursu „Projektowanie uniwersalne”, realizowanego w ramach rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ+, ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projektowanie uniwersalne zakłada takie tworzenie produktów, usług czy elementów otoczenia, aby zapewnić dostępność dla wszystkich, z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu, niezbędne jest wprowadzenie innowacji, które uwzględniałyby różnorodne potrzeby odbiorcy w zakresie mobilności i percepcji. Zajęcia, które w ramach konkursu będą prowadzone na uczelniach, umożliwią studentom poznanie oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania.

– Dzięki działaniom edukacyjnym i pokaźnym inwestycjom, wiele już zrobiliśmy dla poprawy dostępności czy to przestrzeni publicznej, czy też różnych dóbr i usług. Wiemy jednak, że nie da się uczynić naszego otoczenia w pełni dostępnym bez stałej pracy nad sposobem myślenia wszystkich osób zaangażowanych w kreowanie naszej codzienności: polityków, samorządowców, architektów, lekarzy, programistów czy sprzedawców – komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, dodając, że dzięki konkursowi NCBR tysiące studentów opuści uczelnie z zaszczepionym genem dostępności.

Stworzone w wyniku konkursu NCBR moduły zajęć na uczelniach przyczynią się do rozwoju kompetencji studentów w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki kierunku studiów. Programy nauczania, dzięki zastosowaniu zasad projektowania uniwersalnego do realizacji nowych rozwiązań (przestrzennych, obiektowych, produktowych, procesowych) oraz modyfikacji istniejących, mają w swej konsekwencji poprawić jakość życia wszystkich członków społeczeństwa, w tym osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków w konkursie „Projektowanie uniwersalne” prowadzony był w okresie od października do grudnia ubiegłego roku. Złożyło je 41 ośrodków akademickich, z czego 34 otrzymały granty. Najlepiej oceniony został projekt „Projektowanie bez barier” zgłoszony przez Sopocką Szkołę Wyższą, który zakłada modyfikację programów kształcenia na kierunkach: architektura, architektura wnętrz oraz architektura krajobrazu, wprowadzającą zajęcia z projektowania uniwersalnego, a także działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w celu zapewnienia efektywnego nauczania z tego zakresu. Działania w projekcie prowadzone będą we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przełoży się to na zacieśnienie współpracy uczelni ze środowiskiem pracodawców i partnerów społecznych, związanych z osobami ze szczególnymi potrzebami. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,22 mln zł. Największa dotacja (2,35 mln zł) została przyznana Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie na realizację „Akademii Kształtowania Przestrzeni Dostępnej”.

MK

Lista rankingowa konkursu „Projektowanie uniwersalne”


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie