Szkoły wyższe

Projekty naukowe UMCS docenione

Opublikowano: 2018-11-27

forum akademickie
Fot. Bartosz Proll/UMCS

W Norymberdze odbyły się 70. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA 2018. Jest to jedna z największych europejskich wystaw tego typu. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – srebrne odznaczenie zdobyła dr hab. Aneta Ptaszyńska wraz z zespołem.

Nasi naukowcy zaprezentowali na Targach preparaty przeznaczone do zwalczania choroby pszczół – nosemozy. Jurorzy przyznali im srebrny medal (na fot.) za opracowanie metody leczenia infekcji grzybiczej oraz wspomagania układu odpornościowego przez wzbogacenie diety zimowej owadów bakteriami z rodzaju Lactobacillus.

Z kolei pracownicy i doktoranci uniwersytetu odnieśli kolejne sukcesy naukowe, pozyskując środki na finansowanie badań. UMCS został beneficjentem ośmiu nowych projektów (OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15), finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Laureatami zostali:

– dr Małgorzata Kołacz-Chmiel z Wydziału Humanistycznego – Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej, wysokość finansowania: 146 070 zł;

– mgr Rafał Muda z Wydziału Ekonomicznego – Efekt języka obcego w wysokoafektywnych decyzjach: różnice pomiędzy emocjami antycypowanymi, odczuwanymi w wyniku przewidywania i doświadczanymi, wysokość finansowania: 209 994 zł;

– prof. dr hab. Marek Tchórzewski z Wydziału Biologii i Biotechnologii – Fosforylacja rybosomalnych białek P jako źródło wyspecjalizowanych rybosomów – nowy poziom regulacji ekspresji genów u Eukariota, wysokość finansowania: 1 493 600 zł;

– prof. dr hab. Tadeusz Domański z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki – Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopowe (konsorcjum z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wysokość dofinansowania dla UMCS: 549 500 zł;

– dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki – Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Au, wysokość finansowania: 1 156 600 zł;

– dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS – Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających wanadany: właściwości, oddziaływania powierzchniowe, testy katalityczne i elektrochemiczne (konsorcjum z Politechniką Poznańską), wysokość dofinansowania dla UMCS 323 000 zł;

– mgr Maciej Błotnicki z Wydziału Prawa i Administracji – Zagadnienie fałszu pieniądza na gruncie polskiej ustawy karnej i w ujęciu prawnoporównawczym, wartość finansowania: 84 828 zł;

– mgr Paweł Lesiński z Wydziału Prawa i Administracji – U źródeł niemieckiego liberalizmu: państwo w nauce Roberta von Mohla, wysokość finansowania: 81 354 zł.

Katarzyna Skałecka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie