Nagrody

PROMYKI rozdane!

Opublikowano: 2019-10-29

forum akademickie

Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie tegorocznymi laureatami Promyków. Nagrody za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego przyznaje Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.

Promyki wręczono na uroczystej gali podczas XXXIII Konferencji „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim.

Za działania promocyjne i komunikacyjne prowadzone w obszarze Nowych Mediów (nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka) doceniono Uniwersytet Łódzki za projekt „Wytrop nas”. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Politechnika Warszawska za „Podcast Bobotechnika wyjaśnia”.

Z kolei za działania popularyzujące naukę oraz uczelnię nagrodzono Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie za „Ekologiczne torby z banerów reklamowych #UEK #WearFair”. Wyróżnienie przyznano Politechnice Warszawskiej za projekt „Zamień to w komiks! – wspieramy projekt Comixfy!”.

Projekty oceniane są zgodnie z następującymi kryteriami:

 • innowacyjność́ i kreatywność́ oceniane na tle standardowych działań uczelni w tym obszarze,
 • zgodność z powszechnie uznawanymi zasadami public relations ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów etycznych,
 • racjonalność i efektywność ekonomiczna,
 • uzyskane korzyści i siła oddziaływania.

Wyboru zwycięskich projektów dokonuje kapituła, w skład której weszli: Magdalena Bem-Andrzejewska (MNiSzW), dr Izabela Gontarek (Santander Universidades), Paweł Sanowski (IMM), Karolina Lewandowska (Centrum Edukacji i Rozwoju Efekty), dr Bianka Siwińska (Fundacja Edukacyjna Perspektywy), dr Beata Czechowska-Derkacz (Uniwersytet Gdański), Urszula Okulska-Deblessen (Politechnika Warszawska), Ewelina Winiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku, członek stowarzyszenia Prom), Anna Kiryjow-Radzka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Prom).

Łącznie do konkursu zgłoszone zostały 22 projekty:

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: „Święto Sera i Wina”
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: „Liderzy wiedzy – Liderzy sukcesu”
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: „Puzzle ilustracyjne przedstawiające Kampus UEK”
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: „Ekologiczne torby z banerów reklamowych #UEK #WearFair”
 • Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Akademia Przedsiębiorczości WNE SGGW”
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Sukces z natury – content 2.0”
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: „3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE”
 • Politechnika Białostocka: „Projekt integracji absolwentów PB z Politechniką Białostocką”
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, spot promocyjny: „Uniwersytet opiera się na doświadczaniu”
 • Politechnika Warszawska: „Zamień to w komiks! – wspieramy projekt Comixfy!”
 • Politechnika Warszawska: „Strefa Młodego Inżyniera”
 • Collegium Civitas: „Collegium wiedzy – uczymy na przyszłość”
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: „Mój #UMLub”
 • Politechnika Krakowska: „Kampania Rekrutacyjna 2019 oparta o nowoczesne narzędzie komunikacji ChatBot – Pan Rekrut”
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: „Influencer marketing w SGGW”
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: „Zintegrowana kampania promocyjna na rynki zagraniczne z wykorzystaniem instrumentów digital i video marketingu – Because… why not”
 • Politechnika Białostocka, konkurs: „Niesamowita Maszyna”
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, spot promocyjny: „Uniwersytet opiera się na doświadczaniu”
 • Politechnika Warszawska, podcast: „Bobotechnika wyjaśnia”
 • Politechnika Warszawska: #wejdźdoświataPW
 • Uniwersytet Łódzki, akcja: „Wytrop nas”
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: „Nowe media – rozwój kanału UEP na Instagramie”,

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” jest platformą współpracy osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Zrzesza pracowników biur promocji, rzeczników prasowych oraz specjalistów PR zajmujących się szeroko rozumianą promocją uczelni. Organizowane przez stowarzyszenie konferencje są okazją do wymiany doświadczeń oraz podnoszenia umiejętności w zakresie public relations, a warsztaty, spotkania i debaty mają ekspercki wymiar.

Red.

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie