Badania

Przełomowe wyniki badań naukowców z WUM

Opublikowano: 2019-07-11

forum akademickie

Naukowcy z Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy z OncoArendi Therapeutics SA, odkryli nowy mechanizm unikania odpowiedzi immunologicznej przez komórki nowotworowe. 

Prowadząc badania dotyczące raka jajnika zaobserwowali, że komórki nowotworowe wytwarzają enzym o nazwie arginaza. Od dłuższego czasu wiadomo, że enzym ten poprzez rozkład argininy, jednego z aminokwasów, tworzy niekorzystne mikrośrodowisko dla limfocytów T, komórek układu odpornościowego. Przy braku argininy limfocyty T nie mogą ulec aktywacji po rozpoznaniu cząsteczek (antygenów) wytwarzanych przez komórki raka, co jest niezbędne dla ich przeciwnowotworowego działania.

W prawidłowych warunkach do rozpoznania antygenu przez limfocyty T dochodzi w węzłach limfatycznych (zwanych też chłonnymi). W narządach tych znajdują się komórki dendrytyczne, które są profesjonalnymi komórkami prezentującymi antygeny limfocytom T. Rozpoznanie antygenu indukuje intensywne podziały limfocytów, aby w zwiększonej liczbie i po przekształceniu się w komórki efektorowe mogły one dotrzeć do guza nowotworowego, rozpoznać antygeny nowotworowe i zniszczyć komórki raka.

Dotychczas nie było do końca zrozumiałe, to w jaki sposób arginaza, wytwarzana lokalnie w guzie, może hamować proliferację limfocytów, która odbywa się w odległych od tego guza węzłach limfatycznych. Naukowcy Zakładu Immunologii odkryli, że arginaza jest „pakowana” w komórkach nowotworowych w drobne, otoczone błoną komórkową mikropęcherzyki, które wnikają do naczyń limfatycznych i docierają do węzłów, gdzie są pobierane przez komórki dendrytyczne. Arginaza rozpoczyna wówczas rozkładanie argininy i hamuje rozwój swoistej odpowiedzi immunologicznej, która mogłaby doprowadzić do zniszczenia raka. Zjawisko to porównać można do wysyłania przez komórki rakowe e-maili zawierających złośliwe oprogramowanie, które nieświadome zagrożenia komórki dendrytyczne otwierają uruchamiając katastrofę – sparaliżowane brakiem argininy limfocyty T nie mogą ulec aktywacji nawet, jeśli potrafiłyby rozpoznać i zniszczyć komórki rakowe.

W trakcie realizacji wspólnego projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w ramach programu STRATEGMED i koordynowanego przez OncoArendi Therapeutics SA, naukowcy Zakładu Immunologii uczestniczyli w opracowaniu inhibitora arginazy. Związek, który powstał w wyniku tych badań okazał się nie tylko blokować niekorzystne działanie arginazy na limfocyty T, ale również zahamował wzrost raka jajnika u zwierząt doświadczalnych. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie badań klinicznych I fazy ze związkiem OATD-02, inhibitorem arginazy opracowanym w OncoArendi Therapeutics SA.

źródło: WUM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie