Sprawy nauki

Przemysław Czarnek ministrem edukacji i nauki

Opublikowano: 2020-09-30

forum akademickie
Źródło: www.czarnek.pl

Przemysław Czarnek stanie na czele Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zmiany w składzie i strukturze Rady Ministrów ogłosił w środę, 30 września, premier Mateusz Morawiecki. Do zaprzysiężenia nowych szefów resortów ma dojść w przyszłym tygodniu.

W wyniku zapowiadanej od dawna rekonstrukcji rządu jego strukturę uszczuplono o sześć ministerstw. Dotychczasowe resorty nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji połączono w jedno Ministerstwo Nauki i Edukacji. To powrót do rozwiązania, które krótko, bo tylko przez pół roku, funkcjonowało 15 lat temu, gdy ministrem edukacji i nauki był prof. Michał Seweryński. W obecnym rządzie resortem pokieruje Przemysław Czarnek – prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Urodził się 11 czerwca 1977 roku w Kole, ale od początku lat dziewięćdziesiątych związany jest z Lublinem. W tym mieście ukończył w 1996 r. II L.O. im. Hetmana Jana Zamoyskiego, a w 2001 r. – studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2006 roku na KUL obronił rozprawę doktorską pt. Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć lat temu w oparciu o dorobek naukowy i pracę pt. Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2020 roku został profesorem KUL. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa konstytucyjnego.

W 2003 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL. Wykładał także w Akademii Leona Koźmińskiego i w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi i radców prawnych, świadcząc usługi prawne w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim. W 2015 roku został powołany na urząd Wojewody Lubelskiego. Rok później wszedł w skład zespołu ds. opracowania Konstytucji dla Biznesu przy Ministrze Rozwoju Mateuszu Morawieckim. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, w wyniku których dostał się do Sejmu, startował z drugiego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości. Zdobywając 87 343 głosy, uzyskał najwyższy indywidualny wynik w okręgu nr 6 (Lublin).

Ma żonę Katarzynę oraz dwójkę dzieci: córkę Julię i syna Mateusza.

MK, źródło: www.czarnek.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie