Życie akademickie

Przesłanie prezydenta Andrzeja Dudy z okazji inauguracji roku akademickiego

Opublikowano: 2020-10-01

forum akademickie
Prezydent na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej, fot. KPRP

Przed uczelniami stoi bardzo ważne zadanie, aby pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu, toczonego rzeczowo, zgodnie z najwyższymi standardami. Badacze w znacznym stopniu mogą przyczynić się do obniżania niekiedy nadmiernej temperatury, a za to – do podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii –  napisał w przesłaniu do środowiska akademickiego prezydent Andrzej Duda. 

Głowa państwa uczestniczy 1 października w inauguracji roku akademickiego w dwóch stołecznych uczelniach: Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Przy tej okazji Andrzej Duda skierował do środowiska akademickiego w całym kraju przesłanie, w którym przywołuje rocznice wydarzeń ważnych także dla uniwersyteckiej wspólnoty. „Obchodzimy stulecie wojny z bolszewikami, w której nasz naród ocalił własne odrodzone państwo. Dzięki zwycięstwu, w którym udział mieli liczni studenci i uczeni – żołnierze Wojska Polskiego, przez kolejne dwie dekady nauka polska mogła rozwijać się w warunkach wolności. Niepodległa znacznie upowszechniła dostęp do edukacji i studiów wyższych, rozbudowując zasłużone uczelnie i tworząc szereg nowych, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski i Akademia Górniczo-Hutnicza. Ówczesny dorobek badawczy był podstawą dla dalszego rozwoju nowoczesnej nauki polskiej. Nade wszystko ukształtował się wtedy patriotyczny etos akademików polskich, dzięki któremu później – w okresie II wojny światowej i komunizmu – środowiska studenckie i naukowe były ostoją wolnej myśli i dążeń niepodległościowych” – napisał prezydent.

Nawiązał też do jubileuszu 40-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. „Z szeregów NZS wyszło bardzo wielu ludzi głęboko zaangażowanych w sprawy publiczne, a w wolnej Polsce niezwykle zasłużonych dla odbudowy suwerennego państwa. Cieszę się, że również dzisiaj młodzież akademicka pozostaje aktywna w sferze społecznej i politycznej, wyłaniając liderów środowisk zawodowych, tworząc przyszłe elity państwowe i liczne organizacje pozarządowe” – czytamy w przesłaniu.

Odnosząc się do sytuacji, w jakiej obecnie – na skutek pandemii koronawirusa – znalazły się szkoły wyższe, stawia pytanie o to, czym jest uczelnia i co stanowi istotę tego modelu przekazywania wiedzy. „Odpowiedzią jest relacja mistrz-uczeń, oparta nie tyle na transferze informacji, co raczej na osobistym kontakcie i przekazywaniu wzorców dociekliwości i solidności w pracy intelektualnej. Stąd na dłuższą metę nie wydaje się możliwe utrzymanie życia uniwersyteckiego na odległość, bez bezpośrednich spotkań nauczycieli akademickich ze studentami” – przyznaje głowa państwa.

Dodaje, że gorące spory polityczne, których jesteśmy świadkami w ostatnim czasie, przenoszą się w formie dyskusji także na forum akademii. „Przed uczelniami stoi bardzo ważne zadanie, aby pozostać przestrzenią pluralizmu i dialogu, toczonego rzeczowo, zgodnie z najwyższymi standardami. Świat akademicki ma do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań, godzących różnorodne oczekiwania i interesy społeczne. Badacze w znacznym stopniu mogą przyczynić się do obniżania niekiedy nadmiernej temperatury, a za to – do podnoszenia poziomu debaty, dając przykład merytorycznej i konstruktywnej rozmowy między reprezentantami różnych opinii. Celem nadrzędnym winno być wypracowywanie koncepcji i projektów najlepszych dla rozwoju gospodarki, bezpieczeństwa i pomyślności całego państwa” – napisał Andrzej Duda, życząc całemu środowisku, by polskie uczelnie pozostały miejscami, gdzie młodzi ludzie zdobywają doskonałą edukację, a jednocześnie formują się do służby dla dobra wspólnego, a badacze poprzez swoje dokonania naukowe umacniają własny autorytet w społeczeństwie.

MK

Przesłanie prezydenta Andrzeja Dudy


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie