Sprawy nauki

„Przesłuchania” w konkursie na uczelnię badawczą

Opublikowano: 2019-09-06

forum akademickie
Źródło: www.amu.edu.pl

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyły się „przesłuchania  kandydatów” do miana uczelni badawczych. Tym samym zainaugurowano proces oceny wniosków złożonych w pierwszym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. 

We wtorek i środę przedstawiciele 20 uczelni z całego kraju rozmawiali z zespołem międzynarodowych ekspertów, którzy oceniają złożone wnioski. Wyścig najlepszych polskich uczelni o status „uczelni badawczej” to jedna z najważniejszych konsekwencji Ustawy 2.0. Laureaci – nie więcej niż 10 uczelni – oprócz zaszczytnego tytułu uczelni badawczej otrzymają przede wszystkim dodatkowe wsparcie finansowe – w latach 2020–2026 roczne zwiększenie subwencji o 10%. Uczelnie badawcze same zdecydują, jak najlepiej wykorzystać te środki dla swojego rozwoju.

O status uczelni badawczej starają się uczelnie akademickie, w których co najmniej połowa jednostek organizacyjnych posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej 4 dziedzinach, lub 2/3 jednostek mają wymaganą kategorię, a stopień doktora habilitowanego może być nadawany w co najmniej 3 dziedzinach. Ponadto żadna jednostka organizacyjna uczelni nie może mieć kategorii naukowej C, a żaden kierunek studiów negatywnej oceny programowej. Te wymagania spełnia 20 polskich uczelni, w tym:

  • 8 uniwersytetów klasycznych: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski
  • 6 publicznych uczelni technicznych: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska
  • 4 uniwersytety medyczne: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Uczelnie badawcze mogą powstać w 10 miastach akademickich: Białymstoku (1), Gdańsku (3), Gliwicach (1), Katowicach (1), Krakowie (3), Łodzi (3), Poznaniu (2), Warszawie (2) i Wrocławiu (3).

O tym, które uczelnie uzyskają status uczelni badawczych, wiadomo będzie na przełomie października i listopada 2019. Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera Jarosława Gowina konkurs na uczelnie badawcze rozstrzygnie grono zagranicznych ekspertów, aby nie było podejrzeń o jakikolwiek konflikt interesów. Uczelnie badawcze zostaną wybrane na podstawie przedstawionych przez nich wniosków aplikacyjnych, zawierających strategię swojego rozwoju jako uczelni badawczej.

źródło: UAM

Porównanie uczelni biorących udział w konkursie IDUB


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie