Sprawy nauki

Przewodniczący Zespołów Rady Doskonałości Naukowej

Opublikowano: 2019-09-23

forum akademickie

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu stanęli na czele ośmiu zespołów działających w ramach Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju polskiej kadry naukowej. Powstał na mocy „Konstytucji dla Nauki”. Ma dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych dr. i dr. hab., tytułu profesora oraz stopni i tytułu profesora sztuki. Wybory do RDN odbyły się w kwietniu. W ich wyniku członkami pierwszej Rady Doskonałości Naukowej zostało 141 naukowców w 47 dyscyplinach i 8 dziedzinach. Ich kadencja rozpoczęła się 1 czerwca. W tym miesiącu wybrano kierujących poszczególnymi zespołami.

Zespołowi Nauk Humanistycznych przewodniczy prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska z Uniwersytetu Gdańskiego (nauki o sztuce), a jej zastępcą został prof. dr hab. Janusz Czebreszuk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (archeologia).

Przewodniczącym Zespołu Nauk Inżynieryjno-Technicznych został prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (inżynieria mechaniczna), a jego zastępcą – prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska z Politechniki Warszawskiej (inżynieria materiałowa).

Na czele Zespołu Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu stanął prof. dr hab. Adam Janusz Dziki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nauki medyczne), zaś jego zastępcą został prof. dr hab. Piotr Lass z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (nauki o zdrowiu).

Zespołem Nauk Rolniczych pokieruje prof. dr hab. Jan Franciszek Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zootechnika i rybactwo), a jego zastępcą został prof. dr hab. Andrzej Kotecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (rolnictwo i ogrodnictwo).

Zespołowi Nauk Społecznych przewodniczy prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ekonomia i finanse), a funkcję zastępcy sprawuje prof. dr hab. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (nauki o komunikacji społecznej i mediach).

Przewodniczącym Zespołu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych został prof. dr hab. Krzysztof Michał Pachucki z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki fizyczne), natomiast jego zastępcą – prof. dr hab. Marcin Maciej Hoffmann z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu(nauki chemiczne).

Pracami Zespołu Nauk Teologicznych pokieruje ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a jego zastępcą będzie ks. prof. dr hab. Jan Franciszek Perszon z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na czele Zespołu Sztuki stanął prof. dr hab. Andrzej Banachowicz z Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki), a jego zastępcą został prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kusiewicz z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (sztuki muzyczne).

Zgodnie ze statutem Rady Doskonałości Naukowej przewodniczący każdego z zespołów stali się jednocześnie członkami prezydium RDN, w skład którego wchodzą też z urzędu Przewodniczący RDN – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn oraz Sekretarz RDN – prof. dr hab. Bronisław Włodzimierz Sitek.

MK

 

 

Komentarze (2)

  1. Jacek Wojciechowski Profesor pisze:

    Nie ma ani jednej osoby z najlepszych polskich uniwersytetów: UW i UJ. Znamienne.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie