Życie akademickie

Przyjeżdża student do Polski i…?

Opublikowano: 22.06.2018

forum akademickie

Okładkowy temat czerwcowego numeru FA to integracja studentów zagranicznych w naszym kraju. Blok materiałów otwiera rozmowa z dr. Mariuszem Saganem, dyrektorem Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, który odpowiada m.in. za kontakty władz miasta z lubelskimi uczelniami. Lublin ma najwyższy stopień umiędzynarodowienia studiów w Polsce. Warto przeczytać, jak to się robi. „Umiędzynarodowienie nie tylko kształcenia, ale w ogóle szkolnictwa wyższego i nauki, to być albo nie być dla Lublina. Te dwie dziedziny dają 18% dochodu wytwarzanego przez miasto. To dziesiątki tysięcy osób pracujących wokół uczelni, a w samych szkołach wyższych 10 tysięcy osób. No i to jest kwestia innowacyjnego rozwoju: uczelnie muszą tę innowacyjność zapewnić, a mogą to zrobić m.in. przez zreformowanie badań i kształcenia, otwarcia ich na świat, umiędzynarodowienie. Tylko wtedy będą stanowiły innowacyjne koło napędowe miasta i regionu. (…) uczelnie muszą dostawać różne impulsy do zmiany. Najważniejsze są te systemowe: prawo, finanse, ale ważne są też impulsy z bliskiego otoczenia – od miasta, od lokalnego biznesu. Postanowiliśmy w Lublinie, że impuls ze strony miasta będzie kompleksowy. Wpisaliśmy akademickość do strategii rozwoju Lublina, choć przecież formalnie miasto nic nie ma do szkolnictwa wyższego czy nauki” – mówi dr Mariusz Sagan.

W czerwcowym numerze „Forum Akademickiego” także inne artykuły o studentach zagranicznych. Aleksandra Daszkowska-Kamińska z NAWA konstatuje, że w wyborze Polski jako miejsca studiowania decydują głównie czynniki ekonomiczne nie zaś prestiż polskich uczelni. Tu jest po prostu taniej niż gdzie indziej, a poziom kształcenia nierzadko jest oceniany nie najlepiej. Nad kształceniem studentów zagranicznych zastanawia się Grzegorz Filip. Uważa, że należy położyć stanowczy nacisk na naukę języka polskiego i objęcie nią większej liczny studiujących u nas obcokrajowców – to umożliwi lepszą ich integrację, pozwoli im więcej skorzystać z pobytu w Polsce, a także przysporzy nam entuzjastów, którzy poniosą w świat dobrą opinię o naszym kraju. Profesorowie Jakub Brdulak i Janusz Uriasz z kolei, z perspektywy zespołu oceniającego wnioski o pokrycie kosztów zagranicznych akredytacji składane przez uczelnie w ramach ministerialnego programu, stwierdzają, że akredytacje te zwiększają atrakcyjność studiowania w Polsce.

Zachęcamy do lektury FA nr 6/2018 zarówno online, jak w wydaniu elektronicznym (pdf) i drukowanym.

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie