Szkoły wyższe

PŚ wspierać będzie licealistów z Jastrzębia-Zdroju

Opublikowano: 09.04.2018

forum akademickie

Politechnika Śląska współpracować będzie z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju, działającym w Zespole Szkół nr 1.

Umowa regulująca zasady współdziałania w obszarze naukowym oraz dydaktycznym parafowana została przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora PŚ i Patryka Mochnacza, dyrektora Zespołu Szkół Nr 1. Dzięki podpisanemu porozumieniu śląska uczelnia m.in. obejmie naukowy patronat nad klasą eksperymentalną, w której realizowany jest program zawierający zarówno elementy rozszerzonej matematyki, jak i wiedzy zaczerpniętej z poziomu akademickiego. W ramach kooperacji dojdzie ponadto do wymiany kadrowej między grupami uczniów i studentów. Ci pierwsi otrzymają szansę uczestnictwa w różnorakich zajęciach odbywających się na uczelni, ci drudzy natomiast skorzystają z możliwości zaliczenia szkolnych praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych.

Cała inicjatywa pomyślana została w ten sposób, by obie strony podzieliły się posiadaną wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem, przyczyniając się tym samym do rozwoju zainteresowań i umiejętności wszystkich zainteresowanych.

az

(źródło: polsl.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie