Konkursy

PTSE rozstrzygnęło konkursy na najlepszą monografię i rozprawę doktorską

Opublikowano: 2019-09-17

forum akademickie

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich rozstrzygnęło konkursy na najlepszą monografię i najlepszą rozprawę doktorską w 2018 roku. Zgłoszono w sumie 14 pozycji.

Zwycięzcą konkursu na najlepszą monografię opublikowaną w 2018 roku został dr hab. Piotr Bajda z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za książkę pt. „Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993–2016”. Jak napisano w recenzji, autor zaproponował konceptualizację roli małego państwa w relacjach międzynarodowych i korzystając z tych teoretycznych narządzi dokonał analizy polityki zagranicznej Republiki Słowackiej od jej powstania w 1993 roku. Podkreślono także dobre rozeznanie dr. Bajdy w słowackim dyskursie o polityce zagranicznej, a informacje uzyskane przez niego w czasie wywiadów z czołowymi aktorami słowackiej wewnętrznej i zagranicznej polityki z ostatniego ćwierćwiecza pozwalają dokonać nowej interpretacji kluczowych wydarzeń ze współczesnej historii.

Zwyciężczynią konkursu na najlepszy doktorat obroniony w ub. roku została dr Aleksandra Daniluk za rozprawę pt. Unia Europejska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś. Praca została obroniona na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka stawia tezę, że Unia Europejska nie odgrywa w praktycznym działaniu znaczącej roli w polityce zagranicznej Białorusi, choć stanowi jeden z ważniejszych wektorów w założeniach i koncepcjach jej polityki. Istotny w tym kontekście jest fakt, że dotychczasowa polityka Unii Europejskiej w relacjach z Białorusią nie przyniosła zakładanych rezultatów, a jedynie zniechęciła państwo białoruskie do pogłębiania współpracy.

Do konkursów zgłoszono 8 monografii i 6 rozpraw doktorskich. Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego Walnego Zjazdu PTSE w Krakowie, który odbędzie się 20 września 2019 roku.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze w Polsce. Obecnie w ramach PTSE działa jedenaście oddziałów: w Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie