Badania

Publikacja o naukowych osiągnięciach polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie komunizmu

Opublikowano: 2020-07-31

forum akademickie

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało prawie 39,5 tys. zł na wydanie i druk drugiego tomu publikacji dotyczącej osiągnięć naukowych środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Tematyka dwutomowej edycji dotyczy wyników naukowych osiągnięć środowiska polskiej Emigracji na Zachodzie w okresie panowania ustroju komunistycznego w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nowatorski charakter publikacji, będącej efektem autorskich prac badawczych i naukowych ustaleń, polega na krytycznym opracowaniu i upowszechnieniu interdyscyplinarnej problematyki wykładów zaprezentowanych podczas cyklicznych i wieloletnich spotkań zorganizowanych przez ośrodek Centre du Dialogue w Paryżu.

Wykładowcy Centrum Dialogu w Paryżu byli często typowymi ludźmi renesansu i reprezentowali różne dyscypliny wiedzy oraz nauki, a także towarzystwa i ośrodki naukowe na całym świecie (Berkeley, Cambridge, Genewa, Leuven, Ottawa, Sorbona, Yale). Otrzymywali prestiżowe nagrody, wyróżnienia i najwyższe odznaczenia, w tym Nagrodę Nobla, nagrodę Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku, włoską nagrodę im. Ignazio Silone, francuski Order Sztuk Pięknych i Literatury, belgijski Order Leopolda II, Komandoria Palm Akademickich Republiki Francuskiej, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Tworzyli oryginalne dzieła, należąc do znanych szkół naukowych (np. prof. Krzysztof Pomian – warszawska szkoła historii idei; Zygmunt Mycielski – polska szkoła kompozytorska).

Twórcy i artyści występujący przed publicznością w Paryżu tworzyli krąg modernistycznych kierunków kultury XX wieku, a w swych dziedzinach należeli do przedstawicieli awangardy europejskiej.

Tom pierwszy publikacji pt. Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973–1989), pod redakcją Ryszarda Gryza i Mirosława Wójcika, ukazał się w ubiegłym roku. Obejmował okres od grudnia 1973 do kwietnia 1975 roku. Na wydanie i druk drugiego (maj 1975 – maj 1977) Wydawnictwo UJK otrzymało własnie środki z ministerialnego programu DUN (działalność upowszechniająca naukę). To blisko 39,5 tys. zł.

źródło: UJK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie