Sprawy nauki

Publikacyjne sukcesy fizyka z UwB

Opublikowano: 2018-11-05

forum akademickie

Publikacja naukowa, której współautorem jest dr hab. Andrzej Andrejczuk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, zdobyła nagrodę 2018 Innovation Award, przyznawaną przez redakcję pisma „Microscopy Today”. Nagrodzony tekst dotyczy ogniskowania promieniowania rentgenowskiego za pomocą wielowarstwowych soczewek Lauego.

Publikacja ukazała się w 2018 roku, w magazynie „Light: Science & Applications”. Prezentuje efekty badań prowadzonych przez naukowców z Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), we współpracy m.in. z dr. hab. Andrzejem Andrejczukiem, prof. UwB. Badacze opracowali soczewki, które umożliwiają obrazowanie z rekordową rozdzielczością: potrafią skupić promieniowanie rentgenowskie do ogniska o średnicy mniejszej niż 10 nm. Soczewki są zrobione z elementów składających się z dziesiątków tysięcy bardzo cienkich (~ 2 nm) warstw zbudowanych na przemian z węglika krzemu (SiC) i z węglika wolframu (WC). Warstwy są produkowane techniką napylania i są wykonane z niezwykle dużą precyzją. Autorzy zademonstrowali, że przy użyciu dwóch liniowych soczewek wykonanych opisaną techniką udaje się skupić promieniowanie rentgenowskie o energii fotonów 16.3 keV do ogniska o rozmiarach 8.4 x 6.8 nm. Przy użyciu tak skupionej wiązki promieniowania techniką projekcyjną zobrazowano pierwotniaka Kolconóżki (Acantharia). Można sądzić, że jeżeli dodatkowo poprawi się jakość soczewek, będzie można uzyskać ognisko nawet o średnicy 1 nm, co pozwoli na obrazowanie z jeszcze lepszą zdolnością rozdzielczą.

Pismo „Microscopy Todaywydawane jest przez Microscopy Society of America od 1992 roku. Przyznając nagrody Innovation Award redakcja honoruje wyniki badań, które wnoszą największy wkład w rozwój różnych odmian mikroskopii i obrazowania mikroskopowego. Laureaci mają prawo posługiwania się specjalnym znakiem nagrody.

To nie pierwsze wyróżnienie dla publikacji opisującej wyniki pracy międzynarodowego zespołu z udziałem dr. hab. Andrzeja Andrejczuka. Praca zbiorowa pt. High numerical aperture multilayer Laue lenses (opublikowana w 2015 roku) została we wrześniu br. nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego. Nagroda PTPS za dany rok jest przyznawana za publikacje opublikowane w ciągu trzech lat poprzedzających rok jej przyznania.

Dr hab. Andrzej Andrejczuk pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego UwB. W swoich badaniach zajmuje się m.in. spektrometrią komptonowską, oddziaływaniem intensywnego promieniowania rentgenowskiego z materią, a także optyką rentgenowską.

Więcej informacji o osiągnięciach opisanych w nagrodzonych publikacjach:
http://www.desy.de/news/news_search/index_eng.html?openDirectAnchor=1324&two_columns=1
Dodatkowe informacje o nagrodach:
https://www.cambridge.org/core/journals/microscopy-today/article/2018-microscopy-today-innovation-awards/24B00D4F96D2603A4CD3592EF02B9669 http://www.synchrotron.org.pl/index.php/pl/towarzystwo/nagrody-ptps/laureaci-nagrody-ptps/96-laureaci-nagrody-ptps-2018.

Katarzyna Dziedzik


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie