Życie akademickie

PWSZ-ety w majowym numerze FA

Opublikowano: 21.05.2018

forum akademickie
Kampus PWSZ w Tarnowie. Fot. PWSZ Tarnów

Tematem okładkowym majowego numeru FA jest 20-lecie istnienia państwowych wyższych szkół zawodowych.

Historię, osiągnięcia, statystki oraz aktualne problemy PWSZ-etów przedstawia dr Artur Zimny, prorektor ds. kształcenia PWSZ w Koninie, w tekście Portret publicznych uczelni zawodowych. „Państwowe wyższe szkoły zawodowe, zlokalizowane poza głównymi ośrodkami akademickimi, umożliwiają w szczególności uboższej części społeczeństwa bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych. (…) Uczelnie te pełnią rolę centrów społeczno-kulturalnych dla społeczności lokalnych, czego najlepszym dowodem są, między innymi, uniwersytety dziecięce i uniwersytety trzeciego wieku funkcjonujące przy większości PWSZ-etów” – czytamy w artykule. I kończy: „specyficzny charakter publicznych uczelni zawodowych, uwarunkowany przede wszystkim obowiązującymi regulacjami prawnymi, oraz ich relatywnie niedługa obecność w polskim systemie szkolnictwa wyższego powodują, że uczelnie te zmagają się z szeregiem (…) problemów i wyzwań charakterystycznych wyłącznie dla tego typu szkół. W opinii autora do najważniejszych należy zaliczyć m.in.: upraktycznienie procesu kształcenia, dążenie do zwiększenia udziału nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy, rozwijanie współpracy międzynarodowej i pozyskiwanie studentów zagranicznych, oferowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia, prowadzenie badań naukowych oraz pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania i optymalizowanie kosztów działalności”.

W bloku dotyczącym PWSZ-etów czytelnik znajdzie także: tekst U progu trzecie dekady o najstarszej uczelni tego typu w Polsce, PWSZ w Tarnowie wraz z wypowiedzią rektora tej szkoły, dr hab. inż. Jadwigi Laski; artykuły dotyczące rozwijania formy studiów dualnych w PWSZ-etach w Pile (Studia dualne w Pile) oraz w Lesznie (Wielkie zmiany trzeba zacząć od siebie); wywiad z prof. Witoldem Stankowskim, przewodniczącym KRePSZ, rektorem PWSZ w Oświęcimiu; artykuł Dobry start, pewna praca o studiach pielęgniarskich w oświęcimskim PWSZ oraz fotoreportaż o PWSZ-etach na III stronie okładki.

Do majowego numeru FA dołączony jest bezpłatny dodatek „Forum Książki”, przygotowany na warszawskie targi książki, którego wiodącym tematem jest 100-lecie odzyskania przez Polskę  niepodległości. Znajdzie tam czytelnik relację z organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP debaty w Belwederze pt. „Przedwiośnie” współczesne. Literatura i Polska po 1989 roku, recenzje książek związanych z tematem niepodległości Polski, a także interesujący tekst Księgozbiór znad Newy o początkach biblioteki założonego w 1918 roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zachęcamy do lektury FA nr 5/2018 zarówno online, jak w wydaniu elektronicznym (pdf) i drukowanym.

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie