Szkoły wyższe

PWSZ w Kaliszu już (prawie) Akademią Kaliską

Opublikowano: 2020-06-24

forum akademickie

Za miesiąc, najwyżej dwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu zostanie przekształcona w Akademię Kaliską – zadeklarował na konferencji prasowej w Kaliszu minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Kaliska uczelnia jest jedyną w Polsce Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, która ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne i doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

– Dzięki spełnieniu wszystkich wymogów możemy starać się o przekształcenie PWSZ w Akademię Kaliską – poinformował rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła.

W tym celu władze uczelni zaprosiły do Kalisza ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka, aby osobiście zapoznał się z potencjałem szkoły. Zdaniem szefa resortu, wyposażenie uczelni stanowi o najwyższym poziomie PWSZ.

– Nie jest przypadkiem, że kaliska PWSZ należy do czołówki szkół zawodowych w Polsce. Wrażenie moje jest takie, że trudno byłoby wskazać drugą uczelnię, która w wymiarze politechnicznym ma tak ścisły związek z przemysłem lokalnym i z gospodarką – powiedział.

Według Wojciecha Murdzka „patriotyzm lokalny, oddziaływanie na region i determinacja osób, które postawiły sobie ambitne cele spowodują, że lada moment Akademia Kaliska stanie się faktem”. Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, prof. Andrzej Wojtyła, dodał, że przekształcenie w Akademię Kaliską nie spowoduje żadnych zwolnień wśród pracowników.

– Wręcz przeciwnie, zatrudnienie zwiększy się, ponieważ będziemy potrzebować naukowców i dydaktyków – poinformował, prezentując ministrowi Centrum Dydaktyczne Doskonalenia Kół Zębatych, pracownie Wydziału Politechnicznego oraz – jedno z najnowocześniejszych w Polsce – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Rektor wskazał, że największe prace w przekształcenie uczelni włożyli posłowie PiS Jan Dziedziczak i Jan Mosiński.

– Bez ich wsparcia tak wiele by nam się nie udało – oświadczył.

Minister nauki oświadczył, że przeanalizowano już wszystkie dokumenty pod kątem prawnym i – jego zdaniem –  Akademia Kaliska powinna powstać za miesiąc, najwyżej dwa.

– Myślę, że powinniśmy się już uczyć sformułowania ,,Akademia Kaliska” – powiedział Wojciech Murdzek.

Do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty przekształcenia PWSZ w Kaliszu w Akademię Kaliską: jeden autorstwa posłów PiS, a drugi autorstwa posłów KO. Oba skierowano do pierwszego czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną PWSZ w Kaliszu tworzy 308 pracowników. Na 16 kierunkach i 28 specjalnościach kształci się ponad 4,4 tys. studentów. W ciągu 20 lat mury szkoły opuściło ponad 15 tys. absolwentów. Biblioteka kaliskiej PWSZ zawiera 140 tys. woluminów. Uczelnia podpisała blisko 80 umów o współpracy z partnerami zagranicznymi i zrealizowała 36 projektów współfinansowanych przez UE. W sumie ze środków unijnych pozyskała ponad 70 mln zł.

źródło: PAP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie