Życie akademickie

PWSZ w Krośnie z certyfikatem UNAI

Opublikowano: 2019-02-05

forum akademickie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie dołączyła do akademickiej inicjatywy ONZ: UNAI – United Nations Academic Impact. Jest czwartą uczelnią z Polski z certyfikatem społecznej odpowiedzialności.

UNAI jest globalną, międzynarodową inicjatywą łączącą uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe wspierające realizację agendy programowej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Należy do niej 1300 instytucji z ponad 130 państw na całym świecie. Do zadań promowanych przez UNAI należą między innymi ochrona praw człowieka, nieograniczony dostęp do edukacji, zrównoważony rozwój, rozwiązywanie i zapobieganie konfliktom. Od 2010 roku UNAI tworzy dynamiczną i zróżnicowaną sieć składającą się ze studentów, badaczy i naukowców, analityków i centrów analitycznych, a także uczelni wyższych i innych organizacji oraz stowarzyszeń związanych z edukacją. Aktywność i usieciowienie są szczególnie istotne dla osiągania wyznaczonego przez ONZ globalnego celu  zrównoważonego rozwoju, a także sprawiają, że zaangażowane instytucje stają się inkubatorami nowych pomysłów i rozwiązań dla wyzwań, z którymi boryka się współczesny świat. UNAI jest łącznikiem wszystkich zainteresowanych organizacji, które pragną aby wspólnota międzynarodowa mogła swobodnie korzystać z niewyczerpanej energii i pomysłowości studentów i uczonych na całym świecie, dla pomyślnego rozwoju ludzkości. Zasady United Nations Academic Impact:

  1. Rozwiązanie problemu światowego ubóstwa.
  2. Kumulacja potencjału społeczeństw.
  3. Edukacja dla wszystkich.
  4. Globalne obywatelstwo.
  5. Dostęp do kształcenia wyższego.
  6. Prawa człowieka.
  7. Dialog międzykulturowy.
  8. Podtrzymanie pokoju i rozwiązywanie konfliktów.
  9. Stabilny rozwój.

Certyfikatem United Nations Academic Impact mogą pochwalić się już trzy inne polskie uczelnie: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet w Białymstoku i Uczelnia Łazarskiego.

MK

Źródło: PWSZ Krosno

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie