Sprawy nauki

Rada Młodych Naukowców za wstrzymaniem nowych zasad ewaluacji

Opublikowano: 2019-06-24

forum akademickie

Wydłużenie okresu opracowywania nowych zasad ewaluacji jakości działalności naukowej i wstrzymanie ich wprowadzenia do 2021 roku postuluje Rada Młodych Naukowców w uchwale podjętej 24 czerwca.

Stanowisko Rady jest wynikiem zaniepokojenia jej członków opóźniającym się ogłoszeniem niektórych aktów wykonawczych dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej zaplanowanej na rok 2021. Kluczowy w tym kontekście wydaje się brak dotąd listy czasopism punktowanych. W uchwale RMN „uznaje za trudny do zaakceptowania sposób tworzenia listy czasopism punktowanych, w którym wartość punktowa czasopisma wynikająca z zastosowania odpowiedniego algorytmu ma być dodatkowo weryfikowana przez grono eksperckie”. Jako dodatkowy defekt młodzi naukowcy wskazują, iż „nie są znane kryteria tej weryfikacji”. Wyrażają też niepokój co do sposobu, w jakim ewaluacja za lata 2017–2018 (bazująca na tzw. „starych zasadach”) miałaby zostać połączona z ewaluacją na nowych zasadach (za lata 2019–2020).

Powyższe argumenty skłaniają autorów uchwały do wystosowania postulatu o wydłużenie okresu opracowywania nowych zasad ewaluacji jakości działalności naukowej i wstrzymanie ich wprowadzenia do 2021 roku. „Oznaczałoby to pozostanie przy obecnej metodzie ewaluacji w przypadku lat 2017–2020 i zapewniłoby stosowanie w tym okresie kryteriów, które są powszechnie znane środowisku naukowemu. Pozwoliłoby to także na przygotowanie wszystkich zasad nowej ewaluacji” – czytamy.

Choć Rada Młodych Naukowców zdaje sobie sprawę z tego, że proponowane rozwiązanie wymusiłoby zmiany w ustawie z 3 lipca 2018 roku, to jej zdaniem jest to niezbędne dla uporządkowanego przeprowadzenia procesu ewaluacji.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie