Szkoły wyższe

Rada Uczelni vs. rektor PWSZ w Tarnowie

Opublikowano: 2019-10-11

forum akademickie

Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zwróciła się z wnioskiem do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o pilną kontrolę legalności działań rektora, prof. dr hab. Jadwigi Laski.

Uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na swoim posiedzeniu 7 października. Powodem wystąpienia z wnioskiem są – w ocenie Rady – działania z naruszeniem prawa, które rektor PWSZ w Tarnowie podjęła w ramach realizacji swoich zadań statutowych. W piśmie do ministra wymieniono trzy działania, które wzbudziły wątpliwości członków Rady: niezgodną z ustawą z 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce procedurę przyjęcia nowego statutu uczelni oraz jego niektórych zapisów; liczne przypadki naruszeń statutu obowiązującego w latach 2016–2019 podczas realizacji przez rektora PWSZ w Tarnowie funkcji przewodniczącego Senatu uczelni; niedostateczne wypełnianie przez prof. dr hab. Jadwigę Laskę obowiązków rektora uczelni wynikających z prawa pracy i zakresu obowiązków jako pracownika PWSZ w Tarnowie.

Ponadto Rada wystąpiła do ministra o stwierdzenie nieważności części uchwał przyjętych przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w okresie od czerwca tego roku, które zostały podjęte z naruszeniem prawa, m.in. poprzez notoryczne niedotrzymywanie terminów powiadomień członków Senatu o terminach posiedzeń i porządku obrad, a także ignorowanie pism oraz wystąpień strony społecznej.

„Decyzje powyższe Rada podjęła w poczuciu odpowiedzialności za wysokie standardy prawne i etyczne, jakie powinny cechować społeczność akademicką PWSZ w Tarnowie, po głębokiej analizie posiadanej dokumentacji, kierując się dobrem uczelni, w przekonaniu, iż Rada wyczerpała wszystkie możliwości wyjaśnienia wątpliwości prawnych dotyczących działań rektora PWSZ w Tarnowie od 2017 roku wewnątrz struktur uczelni” – napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o nieudzieleniu zgody prof. dr hab. Jadwidze Lasce na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego oraz kontynuację dodatkowego zatrudnienia poza PWSZ w Tarnowie. „W naszym przekonaniu obecna kryzysowa sytuacja uczelni wymaga pełnego zaangażowania się pani rektor w działania na rzecz tarnowskiej uczelni i jej nieograniczonego innymi obowiązkami udziału w procedurach kontrolnych” – piszą członkowie Rady Uczelni.

Z naszych informacji wynika, że Rada obradowała w niepełnym składzie. Obecni byli tylko członkowie spoza uczelni oraz przedstawicielka studentów. Pozostali członkowie Rady, reprezentujący uczelnię, a więc połowa składu pochodzącego z wyboru, nie uczestniczyli w posiedzeniu. Co dziwne, przewodniczący Rady nie wypowiadał się publicznie na temat stanowiska, a robił to jeden z jej członków. W upublicznionym stanowisku przedstawiono zarzuty części Rady w stosunku do pani rektor, ale bez podania żadnych konkretów. Pani rektor, prof. dr hab. Jadwiga Laska, poinformowała nas, że o zarzutach dowiedziała się z mediów, a pisma z zarzutami nie dostała, choć przecież jest dostępna, sekretariat jest otwarty, a Rada zna jej telefon.

Na antenie lokalnego Radia RDN rektor PWSZ w Tarnowie powiedziała, że nie ma sobie nic do zarzucenia. „Zostałam niesłusznie osądzona” – przekonywała, dodając, że nie była tym zaskoczona, bo „od dłuższego czasu czuje presję wielu osób” i podejrzewa, że „celem nadrzędnym było wypracowanie takiej sytuacji, w której rektor zostałby zawieszony, usunięty, cokolwiek, żeby pojawiła się dogodna sytuacja do wprowadzenia kogoś innego”.

MK, PK

Oświadczenie Rady Uczelni PWSZ w Tarnowie


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie