Badania

Raport o innowacyjnych start-upach medycznych

Opublikowano: 2020-01-17

forum akademickie

Prawie co drugi zajmuje się telemedycyną, 1/3 jest na etapie ekspansji, a 16 może pochwalić się poziomem finansowania powyżej 5 mln zł – to wnioski z pierwszego w Polsce raportu „Top Disruptors in Healthcare” obejmującego innowacyjne start-upy medyczne. 

Raport został stworzony na podstawie ankiet, w których zadano 20 pytań dotyczących opracowanego pomysłu, potrzeb, problemów, zespołu, źródeł finansowania itp. W publikacji zawarto opis 74 start-upów medycznych, co według Polskiego Funduszu Rozwoju stanowi 50% tego rynku. O jednym z nich – SDS Optic – pracującym nad laserową mikrosondą detekcyjną do nowotworów piersi pisaliśmy w numerze 1/2019 FA.

Spośród 74 start-upów, które znalazły się w raporcie, zdecydowana większość, bo aż 78,4%, działa w charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 12,2% to spółki akcyjne. Ponad 1/3 respondentów (37,8%) jest na etapie ekspansji – są to stabilne start-upy, które pracują obecnie nad pozyskaniem kolejnych klientów i dalszym rozwojem produktu. Zdecydowanie najwięcej start-upów (45,9%) posiada rozwiązania telemedyczne. Telemedycyna to bardzo pojemne pojęcie, które może obejmować wykorzystywanie wyrobów medycznych i prawie zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych medycznych, dlatego nie dziwi również wysoki udział wyrobów medycznych – 35,1%, i danych medycznych – 40,5%. Warto zwrócić uwagę, że obecnie wiele start-upów zajmuje się sztuczną inteligencją (29,7%), co dodatkowo wyjaśnia znaczny udział obszaru danych medycznych w odpowiedziach respondentów – dostęp do danych medycznych jest niezbędny na etapie rozwoju i walidacji algorytmów, jak również stosowania ich w praktyce.

Zdecydowana większość start-upów (93,2%) deklaruje, że ma opracowany model biznesowy dla swojego rozwiązania. Ta odpowiedź staje się jeszcze bardziej interesująca, jeśli zestawi się ją ze statystykami dotyczącymi etapów rozwoju start-upów – prawie połowa z nich jeszcze nie weszła w etap komercjalizacji produktu. Najwięcej firm (19,1%) zadeklarowało pozio finansowania na poziomie 1–2 mln zł. Nieznacznie mniej (17,6%) – w przedziale 2–5 mln zł. Trzy start-upy mogą pochwalić się finansowaniem powyżej 20 mln zł.

Autorami raportu są: Polska Federacja Szpitali oraz Młodzi Menedżerowie Medycyny. To inicjatywa realizowana pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz ze wsparciem kilkunastu innych organizacji rządowych i pozarządowych. Można go pobrać w witrynie internetowej: http://www.pfsz.org/wp-content/uploads/2020/01/Raport-_Top-Disruptors-in-Healthcare_.pdf.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie