Szkoły wyższe

Reelekcja rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Opublikowano: 2020-06-03

forum akademickie
Fot. Marek Makowski

Prof. Anna Wypych-Gawrońska będzie przez kolejną kadencję rektorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Była jedyną kandydatką na to stanowisko.

Wybory odbyły się w środę 3 czerwca. Uczelniane Kolegium Elektorów powierzyło obecnej rektor kierowanie uczelnią przez kolejne cztery lata.

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska ur. się w 1966 roku w Częstochowie. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku kulturoznawstwo, specjalność: teatrologia. W 1996 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918, za którą – po opublikowaniu – otrzymała nagrodę Teatralnej Książki Roku, przyznaną przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. W 2007 roku na tym samym wydziale została doktorem habilitowanym w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie monografii Warszawski teatr operowy w latach 1832–1880. W 2018 roku otrzymała nominację profesorską.

W roku 2006 objęła stanowisko zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, w kadencji 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Filologiczno-Historycznego, od roku 2012 – prorektora ds. rozwoju, a w 2016 roku została rektorem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (od 2018 roku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie).

Specjalizuje się w historii teatru i dramatu. Prowadzi badania interdyscyplinarne z zakresu nauk o literaturze, nauk o kulturze i nauk o sztuce. Zrealizowała trzy projekty naukowe finansowane w drodze konkursowej, dwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do roku 1918” oraz „Warszawski teatr operowy i operetkowy w latach 1880–1915”) oraz jeden Narodowego Centrum Nauki („Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o teatrze, czytania teatru oraz adaptacji teatralnych utworów literackich.

W działalności naukowej stale współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, przede wszystkim z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym), Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i Akademią Muzyczną we Lwowie. W ramach przygotowań do konkursu ogłoszonego przez Humanities European Research Area organizowała konsorcjum naukowe wspólnie z pracownikami Uniwersytetu w Sztokholmie oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Jest przewodniczącą Rady Artystycznej Teatru Dramatycznego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Zasiada w Radzie Muzeum Częstochowskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie oraz Société Internationale D’histoire Comparée Du Théâtre, De L’opéra Et Du Ballet z siedzibą w Sorbonie w Paryżu.

Jest autorką monografii, redaktorką prac wieloautorskich oraz autorką publikacji w monografiach i artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, a także biogramów w Polskim Słowniku Biograficznym.

MK, źródło: UJD


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie