Szkoły wyższe

Reelekcja rektora Akademii Morskiej w Szczecinie

Opublikowano: 2020-04-22

forum akademickie
Źródło: www.am.szczecin.pl

Dr hab. inż. kpt ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, przez kolejne cztery lata będzie pełnił funkcję rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wybory w AMS odbyły się w środę 22 kwietnia. Głosowanie odbyło się zdalnie – z użyciem bezpiecznego i testowanego wcześniej systemu głosowania elektronicznego. Urzędujący rektor był jedynym kandydatem.

Prof. Wojciech Ślączka ur. się 18 lipca 1970 roku. Z Akademią Morską w Szczecinie związany jest od początku swojej kariery naukowej. Pracę na uczelni rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacyjnym. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora. W latach 2005–2012 był prorektorem ds. morskich. Przez kolejne cztery lata pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego. Od 2013 kierował utworzonym przez siebie Centrum Naukowo-Badawczym Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków. Po restrukturyzacji uczelni z Centrum wyodrębniono Katedrę Ratownictwa i Zarządzania Ryzykiem, na której czele stanął w ubiegłym roku. Równolegle do pracy na uczelni pływał, najpierw jako oficer, a następnie kapitan żeglugi wielkiej (od 2004 roku), na statkach handlowych.

W 2016 roku został rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie. W czasie jego pierwszej kadencji rozpoczęto budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (oddanie w 2022 r.), oddano do użytku nową siedzibę Wydziału Mechanicznego, rozpoczął działalność Morski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jego zainteresowania naukowe obejmują modelowanie symulacyjne ruchu statku oraz modelowanie ryzyka w transporcie morskim. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka i metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim. Efekty swoich badań wykorzystywał w licznych projektach naukowo-badawczych, dotyczących inżynierii ruchu morskiego. Szereg z nich zostało wykorzystanych do projektowania akwenów portowych, dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz podczas definiowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych statków. Jednym z jego osiągnięć jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Jest wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dla innowacyjnych technologii morskich oraz członkiem Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Należy do Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Jest członkiem Członek PIANC – the world Association for Waterborne Transport Infrastructure oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie