Szkoły wyższe

Reelekcja rektora PWSZ w Chełmie

Opublikowano: 2020-05-06

forum akademickie
Źródło: www.pwszchelm.edu.pl

Prof. Arkadiusz Tofil został ponownie wybrany na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Głosowanie odbyło się 30 kwietnia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Prof. Tofil był jedynym kandydatem do fotela rektora na kadencję 2020–2024. W elektronicznym głosowaniu elektorów otrzymał komplet dziewięciu głosów. Będzie to już jego druga kadencja na stanowisku rektora PWSZ w Chełmie. Wcześniej, w latach 2008–2016, był prorektorem ds. rozwoju i współpracy z zagranicą.

Dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, gdzie w 2000 roku ukończył studia z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Tam też się doktoryzował (2008, wyróżnienie za pracę ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych”) oraz uzyskał  stopień naukowy doktora habilitowanego (2017).

W 2002 rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Był najpierw asystentem, a następnie docentem w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa. Od 2017 r. jest profesorem PWSZ. Równolegle od października 2008 był zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku – na stanowisku profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej.

Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz procesów kucia, jak również obróbki skrawaniem. Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji, 2 monografii i 8 patentów. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. został powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra ds. transportu. Od 2002 roku jest członkiem Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

MK, źródło: PWSZ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie