Szkoły wyższe

Reelekcja rektora PWSZ w Nysie

Opublikowano: 2020-05-25

forum akademickie
Źródło: PWSZ w Nysie

Prof. Przemysław Malinowski został wybrany na drugą kadencję na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory odbyły się w poniedziałek 25 maja. Za urzędującym rektorem opowiedziało się 44 z 45 elektorów.

Dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie, jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 1997 roku ukończył studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna, specjalność chemia techniczna. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 r. Po ukończeniu studiów doktoranckich do 2003 r. pracował w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie związał się w 2003 r., gdzie został zatrudniony w Studium Nauk Podstawowych na stanowisku wykładowcy. Od 2007 r. kontynuował zatrudnienie w SNP na stanowisku starszego wykładowcy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w 2011 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przez dwie kadencje (2006–2008 i 2008–2012) pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki. Ponadto był rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studenckich oraz pełnomocnikiem rektora ds. badań naukowych. Funkcję rektora PWSZ w Nysie objął 1 września 2016 roku.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką technologii wytwarzania nawozów mineralnych oraz zagospodarowaniem odpadów z różnych gałęzi gospodarki. Jest współautorem ponad 70 publikacji naukowych oraz ponad 50 prac naukowych niepublikowanych (raporty i sprawozdania dotyczące realizacji prac badawczych). Od 1995 r. stale uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych na zlecenie kontrahentów przemysłowych m.in. Alwernia SA, Anwil SA, poszczególne spółki Grupy Azoty; ThyssenKrupp GmbH (Niemcy), Vale Fertilizantes S/A (Brazylia). Bierze udział w projektach badawczych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, realizowanych w wiodących w zakresie technologii nawozów jednostkach naukowych, takich jak Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Za pracę naukową był wielokrotnie wyróżniany nagrodami uczelnianymi, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz fundowanymi przez zakłady przemysłowe.

W latach 2014–2018 zaangażował się w tworzenie Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju Grupy Azoty SA oraz związane z tym prace w obszarze technologii nawozów.

W latach 2015–2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów. Od 2019 r. jest członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady działającej przy Ministerstwie Rozwoju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

źródło: PWSZ w Nysie


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie