Szkoły wyższe

Reelekcja rektora UKW w Bydgoszczy

Opublikowano: 2020-05-20

forum akademickie
Źródło: www.ukw.edu.pl

Prof. dr hab. Jacek Woźny będzie rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w kadencji 2020–2024. Wybory odbyły się we wtorek 19 maja.

Z powodu pandemii koronawirusa głosowanie przeprowadzono w trybie online. Do rywalizacji z urzędującym rektorem, prof. Jackiem Woźnym, stanął dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW prof. Bernard Mendlik. Kolegium Elektorów stosunkiem głosów 78:39 opowiedziało się za kandydaturą tego pierwszego.

Podczas tegorocznej kampanii prof. Woźny dużo uwagi poświęcił kwestii podnoszenia wynagrodzeń pracowników uczelni. Deklarował „poprawę i stabilizację warunków pracy we wszystkich jednostkach UKW”, wzrost zarobków pracowników naukowych przyczyniających się do wzrostu prestiżu uczelni, ale też pracowników naukowych, technicznych czy pracujących w uczelnianej bibliotece. Zapowiedział także wzbogacenie oferty uniwersytetu o nowe kierunki o profilu medycznym, jak podstawy radioterapii i diagnostyki medycznej obrazowej, fizjoterapię i pielęgniarstwo. Obiecywał zwiększenie liczby nagród rektora dla najlepszych studentów i absolwentów.

Prof. Jacek Woźny ma 58 lat. Związany jest z bydgoską uczelnią od 1989 roku. Pełnił w tym czasie wiele funkcji administracyjnych, w tym prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego oraz prorektora ds. dydaktycznych Akademii Bydgoskiej. W 2016 roku został rektorem uczelni.

Jest archeologiem i historykiem. Zajmuje się archeologią pradziejową i historyczną ziem polskich, wierzeniami religijnymi i symboliką społeczeństw archaicznych, archeologią regionu kujawsko-pomorskiego, archeologią militarną. Studia archeologiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 r., doktorat (1994) i habilitację (2000) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 2010 r.

Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym ośmiu monografii, sześciu prac zbiorowych pod redakcją naukową, jednego podręcznika i około 130 artykułów, recenzji i polemik, a także 44 haseł encyklopedycznych. Prowadził wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowiskach w Bydgoszczy-Pałczu, Smolnikach, Starym Mieście w Bydgoszczy, które obejmowały gród, zamek, mennicę.

MK, źródło: UKW, bydgoszcz.wyborcza.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie