Szkoły wyższe

Reelekcja rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Opublikowano: 2020-05-08

forum akademickie
Źródło: www.ue.poznan.pl

Prof. Maciej Żukowski przez kolejne cztery lata będzie rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko na kadencję 2020–2024.

Wybory odbyły się w piątek 8 maja. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie zdalnym uczestniczyło 304 elektorów. Za kandydaturą urzędującego rektora opowiedziały się 252 osoby, 32 były przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu.

Na spotkaniu wyborczym, zorganizowanym 12 marca, prof. Żukowski przedstawił priorytety i główne punkty programu na kolejną kadencję. Skupił się na trzech obszarach: nauce, kształceniu oraz funkcjonowaniu i kontaktach z otoczeniem. Podkreślił znaczenie utrzymania wysokiej kategorii w ewaluacji naukowej UEP, aktywnego kształtowania polityki naukowej ze wsparciem dla innowacyjnych, interdyscyplinarnych i ważnych społecznie kierunków badań, ze wzmocnieniem specjalizacji w wybranych obszarach, jak również konieczność zapewnienia ciągłości kadr oraz dalszego umiędzynarodowienia. W dydaktyce celem będzie zapewnianie nowoczesnej oferty, uzyskanie pozycji lidera w rozwijaniu kompetencji przyszłości wśród akademickich szkół biznesu oraz dalsza internacjonalizacja. Priorytetem jest również rozwój edukacji menedżerskiej i ustawicznej. Uczelnia ma być rzetelnym pracodawcą, dbającym o dobre warunki pracy i rozwój pracowników, lepiej wiążącym wynagrodzenia z wynikami pracy, z bardziej konkurencyjnymi płacami. Istotne jest również ustabilizowanie finansów Uczelni, w tym przez skuteczniejsze pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych i lepsze wykorzystywanie obecnych zasobów.

Prof. dr hab. Maciej Żukowski jest rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 2016 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (poprzedniczka UEP) na kierunku ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Zaraz potem rozpoczął pracę na uczelni jako młodszy asystent. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1991 roku, habilitację ukończył w 1998, a nominację profesorską otrzymał w 2007. Od 1991 roku pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polityki społecznej, ekonomii, zabezpieczenia społecznego, systemów emerytalnych, rynku pracy, migracji i integracji europejskiej.

Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członkiem Rady Ekspertów Population Europe.

MK, źródło: UEP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie