Sprawy nauki

Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny

Opublikowano: 29.11.2017

forum akademickie

1 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Auli Zielonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź odbędzie się konferencja „Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny”.

Konferencja będzie stanowić okazję do dyskusji na temat roli wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawa, obecnej kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także pożądanym kierunkom jego zmiany w kontekście proponowanych reform.

Program:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie Konferencji,

  • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. dr hab. Agnieszka Liszewska
  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosław Zdzisław Szymański
  • Przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi
  • dr hab. Anna Wyrozumska, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPIA UŁ

10:20 Panel I Wymiar sprawiedliwości: standard międzynarodowy

moderator: prof. dr hab. Władysław Czapliński, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

10:20 Prof. dr hab. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a wymiar sprawiedliwości państw członkowskich”

10:40 Adwokat Renata Degener, Zastępca Kanclerza Sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, „Wymiar sprawiedliwości a standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

11:00 Prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, „Międzynarodowe procedury kontroli praworządności”

11:20 Dyskusja

12:00 Przerwa kawowa

12:15 Panel II Wymiar sprawiedliwości – ocena z punktu widzenia polskich standardów konstytucyjnych

moderator: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adwokat Jarosław Zdzisław Szymański

12:15 Prof. dr hab. Agnieszka Grzelak, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Akademia Leona Koźmińskiego „Niezależność sądów gwarantem praw i wolności konstytucyjnych jednostki”

12:35 Adwokat prof. dr hab. Maciej Gutowski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Wymiar sprawiedliwości. Kierunki konieczne a realizowane. Perspektywa konstytucyjna”

12:55 Adwokat prof. dr hab. Jacek Skrzydło, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, WPIA UŁ, „Kilka uwag na temat mitów: upraszczania prawa i przyspieszania procedur sądowych”

13:15 Dr Anna Chmielarz-Grochal, dr Jarosław Sułkowski, Katedra Prawa Konstytucyjnego WPIA UŁ „Zakres dopuszczalnych konstytucyjnie zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa”

13:35 Dyskusja

14:30 Merytoryczne podsumowanie Konferencji, Sz. P. Dziekan Jarosław Zdzisław Szymański, Prof. dr hab. Anna Wyrozumska

Honorata Ogieniewska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie