Szkoły wyższe

Rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej

Opublikowano: 16.01.2018

forum akademickie

18 kierunków, ponad 800 miejsc – ruszyły zapisy na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej. Kandydaci mogą logować się do Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), aby wybrać interesujące ich kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Rejestracja zakończy się 2 lutego.

Oprócz wprowadzenia danych w systemie IRK konieczne będzie także złożenie kompletu wymaganych dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania. Listę przyjętych na pierwszy rok studiów poznamy 15 lutego.

Uczelnia przygotowała w sumie 700 miejsc na studiach magisterskich w systemie stacjonarnym i 138 na studiach w systemie niestacjonarnym.

Wydział Architektury zaprasza zainteresowanych architekturą i architekturą wnętrz. Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska można studiować: architekturę krajobrazu, biotechnologię, budownictwo, gospodarkę przestrzenną, inżynierię rolno-spożywczą i leśną, inżynierię środowiska, a także ochronę środowiska. Wydział Elektryczny otworzył rekrutację na kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika. Na chętnych czeka informatyka na Wydziale Informatyki. Na logistykę z wykładowym językiem angielskim lub polskim oraz na zarządzanie i inżynierię produkcji rekrutuje Wydział Inżynierii Zarządzania. Na Wydziale Mechanicznym można zapisywać się na magisterskie studia na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn.

Harmonogram rekrutacji na studia ii stopnia: http://pb.edu.pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/harmonogram

Dorota Sawicka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie