Szkoły wyższe

Rekrutacja na USz

Opublikowano: 2019-06-13

forum akademickie

Uniwersytet Szczeciński rozpoczął rekrutację. Kandydaci mogą rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na stronie internetowej uczelni. Znajdą tu informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji na studia, poszczególnych etapów rekrutacji, wymaganych dokumentów czy płatności.

W ofercie USz od nadchodzącego roku akademickiego (2019/2020) pojawi się kilka nowych kierunków:
Studia I stopnia: Familiologia
Studia II stopnia: Familiologia, Bałtyckie studia kulturowe, Menedżer dziedzictwa kulturowego, Managment Instytucji Publicznych i Public Relations.

Kierunki  Pedagogika  przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika specjalna od roku akademickiego 2019/2020 będą prowadzone jako studia jednolite magisterskie.

Pierwszy etap pierwszego naboru na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie trwa do 8 lipca. Natomiast pierwszy etap pierwszego naboru na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne trwa do 16 sierpnia.

Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają: na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 11 lipca, na studia II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 22 sierpnia.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną ogłoszone: na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie 19 lipca, na studia  II stopnia i wszystkie studia niestacjonarne 30 sierpnia.

Więcej informacji dla kandydatów: http://kandydaci.usz.edu.pl/

Karolina Płotnicka-Błach


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie