Szkoły wyższe

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zawieszony

Opublikowano: 2018-12-19

forum akademickie

Prof. Marek Ziętek (wyraził zgodę na podawanie swojego pełnego nazwiska) – rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Marek G. – prezes spółki Data Techno Park, która powstała z udziałem UM, usłyszeli zarzuty w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sprawa prowadzona jest przez Delegaturę ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Jak poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, sprawa dotyczy wrocławskiej spółki, której pierwotnym współzałożycielem i większościowym udziałowcem był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Firma uzyskała dofinansowanie ze środków publicznych na budowę serwerowni danych, w której miały być przechowywane dane medyczne wszystkich Polaków.

– W momencie otrzymania dofinansowania i rozpoczęcia inwestycji reprezentujący uczelnię Rektor Marek Z. wspólnie z Markiem G. dokonali umorzenia pakietu większościowego udziałów Uniwersytetu w spółce. Udziały objęte zostały przez inną prywatną spółkę, której Prezesem Zarządu był również Marek G. Na przedmiotowe działania Marek Z. nie posiadał wymaganej prawem zgody Ministra Skarbu Państwa – raportuje wyniki dochodzenia śledczych Stanisław Żaryn.

13 i 14 grudnia br., w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obu przedstawiono zarzuty. Rektorowi zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu z Markiem G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie niższej niż 1.918.000,00 zł, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia. Naraził także Uczelnię na niebezpieczeństwo strat finansowych oraz na szkodę interesu prywatnego spółki Data Techno Park Sp. z o.o. w kwocie 4.231.000,00 zł. Ten sam czyn zarzucono Markowi G., w stosunku do którego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.

– Wobec Marka Z. Prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł – dodaje Żaryn.

W wyniku postawienia zarzutów rektor został zawieszony w czynnościach służbowych. We wtorek, 18 grudnia, w przesłanym mediom oświadczeniu zaznaczył, że każdą decyzję w kwestii Data Techno Park podejmował na podstawie dostępnych w tamtym czasie wycen ekonomicznych i przedstawionych mi opinii prawnych. „Za każdym razem miałem na względzie tylko i wyłącznie dobro Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” – pisze rektor. Wyraził nadzieję, że „analizowane już wielokrotnie dowody zostaną przez sąd merytorycznie rozpatrzone i wyrok lub umorzenie ostatecznie zakończy postępowanie i spekulacje w tej sprawie”. Jednocześnie podkreślił, że złożył zażalenie na zawieszenie go w pełnieniu funkcji rektora.

W odpowiedzi na nasze zapytanie, Monika Maziak – rzecznik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poinformowała, że zgodnie z obowiązującym Statutem, kierowanie uczelnią przejął pierwszy zastępca – prorektor ds. nauki, prof. Piotr Ponikowski. „Kolegium Rektorsko-Dziekańskie przyjęło stanowisko wyrażające poparcie dla rektora oraz apelujące o przywrócenie mu możliwości sprawowania funkcji” – czytamy w przesłanym mailu.

Rzecznik dodała, że na środę, 19 grudnia, zaplanowano posiedzenie Senatu, który zapewne wówczas zajmie stanowisko w tej sprawie. „Chciałabym wyraźnie podkreślić, że rektorowi nie postawiono zarzutów korupcyjnych. Sprawa była już analizowana i umarzana, nie ma obaw, że pełniąc obowiązki rektor może wpływać na jej przebieg. Umorzenie udziałów nie jest decyzją ostatnich miesięcy, nastąpiło bowiem w 2013 roku” – kończy Monika Maziak.

Obu podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

MK

Źródło: PAP

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie