Szkoły wyższe

Rektor UP w Zamościu wybrany na drugą kadencję

Opublikowano: 2020-06-04

forum akademickie
Źródło: www.upz.edu.pl

Dr hab. Andrzej Samborski będzie nadal rektorem Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko w kadencji 2020–2024. 

Wybory w UP w Zamościu odbyły się 25 maja. Kolegium Elektorów zadecydowało o reelekcji dr. hab. Andrzeja Samborskiego, który zawiaduje zamojską uczelnią od 2016 roku.

Jest geografem, meteorologiem i klimatologiem. W 1981 roku ukończył geografię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1990 roku na podstawie pracy „Zróżnicowanie wilgotności gleby pod różnymi uprawami w zależności od ich rozwoju i warunków meteorologicznych” uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. W roku 2003 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agroklimatologii na podstawie rozprawy „Agrometeorologiczne uwarunkowania pojawiania się chorób grzybowych na częściach nadziemnych pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie w latach 1976–1995” na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

Pełnił obowiązki kierownika Katedry Agrometeorologii Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2012–2013 był kierownikiem Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Biogospodarki w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Problematyka jego badań koncentruje się wokół stratyfikacji temperatury powietrza w łanach roślin uprawnych, zmian wilgotności gleby w zależności od pokrywy roślinnej, klimatycznych aspektów rozwoju agroturystyki na Zamojszczyźnie, bioklimatu Zamościa i Roztocza, agrometeorologicznych uwarunkowań pojawiania się chorób grzybowych na częściach nadziemnych pszenicy ozimej, atmosferycznych źródeł energii odnawialnej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych i popularnonaukowych.

źródło: www.perspektywy.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie