Sprawy nauki

Rektor UW odpowiada na zarzuty w sprawie MAB ReMedy

Opublikowano: 2020-07-16

forum akademickie
Źródło: www.uw.edu.pl

Dyrekcja ReMedy neguje zasady organizacyjne obowiązujące na uniwersytecie. Stale próbuje je omijać, uważając, że one nie obowiązują ReMedy oraz zapominając, że nie ma ona osobowości prawnej i na zewnątrz jest reprezentowana przez uniwersytet – pisze prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w odpowiedzi m.in. na opublikowany przez nas list noblistów dotyczący sytuacji wokół projektu MAB.

Jedenastu laureatów Nagrody Nobla obwinia obecnego rektora UW prof. Marcina Pałysa o prowadzenie działań, stanowiących zagrożenie dla dalszej działalności ReMedy. „Od ponad roku obecny Rektor UW nie wywiązuje się ze zobowiązań umowy grantowej, odmawiając ReMedy organizacyjnej autonomii w obrębie struktur uniwersyteckich i niezależności w działaniach naukowych. Działania wymierzone w ReMedy dotyczą zablokowania wydatków z funduszy ReMedy, brak zgody na składanie wniosków o granty przez naukowców ReMedy oraz na zatrudnianie nowych pracowników, w tym nowo zrekrutowanych kierowników grup wybranych przez MKN” – piszą nobliści, zarzucając też rektorowi, że nie konsultuje swoich decyzji z wybranym na swego następcę – prof. Alojzym Nowakiem, co – ich zdaniem – może nieść za sobą daleko idące konsekwencje, zarówno naukowe, jak i finansowe.

W oświadczeniu, które pojawiło się dziś na stronie internetowej UW, prof. Pałys podtrzymuje wszystkie zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania ReMedy w strukturach uczelni. Dotyczą one rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami projektu a działaniami dyrekcji ReMedy. „Celem projektu ReMedy MAB było stworzenie międzynarodowych grup badawczych, których działalność przyczyniłaby się do dalszego rozwoju Centrum Nowych Technologii UW. Jednak w ciągu ostatniego roku dyrekcja ReMedy dążyła do funkcjonowania MAB wpierw jako odrębnej od CeNT, a później jako odrębnej od uniwersytetu instytucji, korzystającej jedynie z powierzchni i infrastruktury uniwersyteckiej” – pisze rektor UW.

Jak czytamy w oświadczeniu, decyzje prof. Agnieszki Chacińskiej w okresie, gdy łączyła funkcję dyrektora Centrum Nowych Technologii oraz ReMedy, negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie Centrum. „Prof. Agnieszka Chacińska, jeszcze pełniąc funkcję dyrektora CeNT UW, doprowadziła do odejścia z tej jednostki utalentowanych badaczy, w tym beneficjentów prestiżowych grantów FNP oraz NCN, wywołując kryzysową sytuację w Centrum ciągnącą się do dnia dzisiejszego” – przypomina prof. Marcin Pałys, dodając, że Komisja Etyki i Dobrych Praktyk Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozpatrująca te sprawy, uznała, że prof. Agnieszka Chacińska, pełniąc funkcję dyrektora Centrum oraz ReMedy, naruszała zasady etyczne.

W dalszej części pisma następuje rekonstrukcja przebiegu zdarzeń, zapoczątkowanych jesienią 2019 roku propozycją prof. Chacińskiej (oraz prof. Magdaleny Marii Konarskiej) dotyczącej wyjścia zespołu ReMedy z UW i przeniesienia grantu ReMedy do fundacji ReMedy+. W styczniu 2020 roku dyrekcja MAB złożyła wniosek do FNP o cesję grantu na rzecz fundacji. „Prowadzone od tego czasu działania uniwersytetu – takie jak niezatrudnianie nowych osób i niepodpisywanie nowych umów grantowych – miały służyć oddzieleniu się ReMedy od UW, co było wolą dyrekcji ReMedy” – napisano.

Kiedy międzynarodowi eksperci FNP odrzucili wniosek, pojawiła się nowa koncepcja – przeniesienia ReMedy do Polskiej Akademii Nauk i stworzenia Instytutu Molekularnych Mechanizmów i Maszyn, w ramach którego projekt MAB miałby być kontynuowany. W kwietniu tego roku, m.in. z udziałem rektora UW, podpisano list intencyjny, w którym wyrażono wolę stworzenia instytutu i przeniesienia do niego projektu ReMedy. „Z ogromnym zdziwieniem przyjmuję działania prof. Agnieszki Chacińskiej, która mimo wyrażenia w ubiegłym roku zdecydowanej woli wyprowadzenia ReMedy z UW, utrudnia ten proces, narażając przy tej okazji na szwank międzynarodową reputację Uniwersytetu Warszawskiego” – kończy prof. Marcin Pałys.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie