Szkoły wyższe

Rektor UW w zarządzie European University Association

Opublikowano: 2019-04-11

forum akademickie
Źródło: www.uw.edu.pl

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, został wybrany do zarządu European University Association. EUA zrzesza ponad 800 uczelni z 48 krajów, pełni kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

W skład zarządu EUA wchodzi prezydent oraz 8 członków, w tym dwóch wiceprezydentów. Wybory nowego przewodniczącego oraz członków zarządu odbyły się w trakcie dorocznej konferencji EUA, która rozpoczęła się w środę na Uniwersytecie Sorbońskim i potrwa do piątku. O stanowisko przewodniczącego starało się 2 kandydatów: Michael Murphy, University College Cork (Irlandia) i Martine Rahier, University of Neuchâtel (Szwajcaria). Zgromadzenie generalne wybrało tego pierwszego, który będzie pełnił swoją funkcję do 2023 roku.

Z siedmiorga kandydatów ubiegających się o wejście do zarządu, oprócz prof. Pałysa, wybrano: Mari Sundli Tveit, Norwegian University of Life Sciences (Norwegia), Josep Garrell, University Ramon Llull (Hiszpania), Patrick Lévy, University Grenoble-Alpes (Francja), Martine Rahier, University of Neuchâtel (Szwajcaria), Franceso Ubertini, University of Bologna (Włochy).

Wszyscy są obecnymi lub byłymi rektorami uczelni członkowskich stowarzyszenia. Rada spotyka się przynajmniej 3 razy w roku i jest odpowiedzialna za kształtowanie polityki stowarzyszenia i planowanie jego działań. Kadencja członków trwa 4 lata.

Profesor Pałys aktywnie angażował się w działania EUA, był m.in. członkiem Grupy Eksperckiej RIS3. W latach 2011–2013 pełnił też funkcję eksperta External Advisory Group dla inicjatyw flagowych Komisji Europejskiej (FET Flagship projects).

W programie konferencji, oprócz wyborów, przewidziano spotkanie zarządu (Board), rady (Council) oraz zgromadzenia ogólnego stowarzyszenia (General Assembly). Odbędą się także trzy tematyczne sesje plenarne: „Universities as key players in innovation”, Fostering new generations of innovators”, „Building partnership”.

Źródło: UW

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie