Szkoły wyższe

Rektorzy na kadencję 2020–2024

Opublikowano: 2020-03-06

forum akademickie
Źródło: Platon TV

We wszystkich publicznych szkołach wyższych nadzorowanych przez MNiSW, jak i będących pod kontrolą innych resortów, odbywają się w tym roku pierwsze po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki wybory władz rektorskich. Ich zwycięzcy rozpoczną swoją czteroletnią kadencję 1 września.  

Marzec i kwiecień to miesiące, w których zaplanowano najwięcej elekcji. Ale ten maraton zainaugurowano już w styczniu od wyboru nowego rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Z kolei we wszystkich wyborach przeprowadzonych w lutym wygrywali dotychczasowi rektorzy. Nie wszędzie będzie to możliwe. Konstytucja dla Nauki obniżyła z 70 do 67 lat maksymalny dopuszczalny wiek kandydata, co zamknęło drogę do reelekcji kilkunastu urzędującym rektorom. Jest też spora grupa tych, którzy nie mogą kandydować z uwagi na to, że pełnią swoją funkcję już drugą kadencję. Zapis ten nie odnosi się do kadencji rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r. Dlatego m.in. rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, który kieruje nią od 2013 roku, mógł ponownie wystartować w tegorocznych wyborach. Nietypowa sytuacja ma miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Na skutek wygaszenia mandatu dotychczasowej rektor przez ministra Jarosława Gowina, elektorzy będą w tym roku wybierać dwa razy: najpierw rektora, który dokończy tę kadencję, a następnie osobę, która pokieruje uczelnią przez kolejne 4 lata.

Rektorzy wybrani w wyborach na kadencję 2020–2024:

STYCZEŃ

9 – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

 

LUTY

4 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: dr Marta Wiszniewska

27 – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile: dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu: dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE

 

MARZEC

3 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Andrzej Tykarski

11 – Akademia Pomorska w Słupsku: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

12 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Andrzej Sokala

13 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

16 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu PRZEŁOŻONE

17 – Uniwersytet Gdański PRZEŁOŻONE

17 – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

17 – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

17 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF

18 – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu PRZEŁOŻONE

18 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: prof. dr hab. Grzegorz Juras

18 – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

19 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

20 – Uniwersytet Wrocławski PRZEŁOŻONE

20 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PRZEŁOŻONE

22 – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie PRZEŁOŻONE

23 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu PRZEŁOŻONE

23 – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie PRZEŁOŻONE

23 – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu PRZEŁOŻONE

24 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy PRZEŁOŻONE

25 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie PRZEŁOŻONE

26 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie PRZEŁOŻONE

30 – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina PRZEŁOŻONE

31 – Politechnika Gdańska

31 – Politechnika Opolska PRZEŁOŻONE

31 – Politechnika Rzeszowska PRZEŁOŻONE

 

KWIECIEŃ

1 – Szkoła Główna Handlowa

2 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi PRZEŁOŻONE

2 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

2 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach PRZEŁOŻONE

3 – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PRZEŁOŻONE

3 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

6 – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PRZEŁOŻONE

7 – Uniwersytet Opolski PRZEŁOŻONE

7 – Akademia Morska w Szczecinie

7 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu PRZEŁOŻONE

7 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie PRZEŁOŻONE

7 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie PRZEŁOŻONE

7 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

8 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie PRZEŁOŻONE

8 – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy PRZEŁOŻONE

9 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEŁOŻONE

15 – Uniwersytet Rzeszowski

16 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

20 – Politechnika Koszalińska

20 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

21 – Warszawski Uniwersytet Medyczny

21 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

21 – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

22 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

22 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

22 – Gdański Uniwersytet Medyczny

22 – Politechnika Częstochowska

22 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

23 – Politechnika Wrocławska

23 –  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

23 – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

24 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

27 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

27 – Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

28 – Uniwersytet Jagielloński

28 – Uniwersytet Śląski

28 – Uniwersytet Szczeciński PRZEŁOŻONE

28 – Politechnika Śląska

29 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

29 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

30 – Uniwersytet Zielonogórski

do 30 – Akademia Morska w Szczecinie

do 30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 

MAJ

5 – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

5 – Politechnika Lubelska

do 6 – Uniwersytet w Białymstoku

7 – Politechnika Warszawska

7 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

7 – Uniwersytet Morski w Gdyni

8 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11 – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

12 – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

12 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

12 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

14 – Politechnika Białostocka

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

20 – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

do 22 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

29 – Uniwersytet Łódzki

 

CZERWIEC

2 – Politechnika Łódzka

17 – Uniwersytet Warszawski

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie