Szkoły wyższe

Rektorzy na kadencję 2020–2024

Opublikowano: 2020-03-06

forum akademickie
Źródło: Platon TV

We wszystkich publicznych szkołach wyższych nadzorowanych przez MNiSW, jak i będących pod kontrolą innych resortów, odbywają się w tym roku pierwsze po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki wybory władz rektorskich. Ich zwycięzcy rozpoczną swoją czteroletnią kadencję 1 września.  

Marzec i kwiecień to miesiące, w których zaplanowano najwięcej elekcji. Pandemia koronawirusa storpedowała wiele z tych zamierzeń. W efekcie spora część szkół przeniosła wybory na kolejne miesiące, dostosowując procedury do trybu online.

Maraton wyborczy zainaugurowano już w styczniu od wyboru nowego rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Z kolei we wszystkich wyborach przeprowadzonych w lutym wygrywali dotychczasowi rektorzy. Nie wszędzie będzie to możliwe. Konstytucja dla Nauki obniżyła z 70 do 67 lat maksymalny dopuszczalny wiek kandydata, co zamknęło drogę do reelekcji kilkunastu urzędującym rektorom. Jest też spora grupa tych, którzy nie mogą kandydować z uwagi na to, że pełnią swoją funkcję już drugą kadencję. Zapis ten nie odnosi się do kadencji rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r. Dlatego m.in. rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, który kieruje nią od 2013 roku, mógł ponownie wystartować w tegorocznych wyborach. Nietypowa sytuacja ma miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Na skutek wygaszenia mandatu dotychczasowej rektor przez ministra Jarosława Gowina, elektorzy będą w tym roku wybierać dwa razy: najpierw rektora, który dokończy tę kadencję, a następnie osobę, która pokieruje uczelnią przez kolejne 4 lata.

Rektorzy wybrani w wyborach na kadencję 2020–2024:

STYCZEŃ

9 – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

 

LUTY

4 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: dr Marta Wiszniewska

27 – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile: dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu: dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE

 

MARZEC

3 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Andrzej Tykarski

11 – Akademia Pomorska w Słupsku: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

12 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Andrzej Sokala

13 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

17 – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

17 – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

17 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF

18 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: prof. dr hab. Grzegorz Juras

18 – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

19 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

30 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: prof. dr hab. Wojciech Hora

 

KWIECIEŃ

2 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

7 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu: dr Dariusz Skalski

9 – Politechnika Gdańska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

9 – Politechnika Opolska: dr hab. inż. Marcin Lorenc

15 – Szkoła Główna Handlowa: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

17 – Politechnika Rzeszowska: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz

17 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie: dr Jan Kuriata

21 – Warszawski Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

22 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

22 – Akademia Morska w Szczecinie: dr hab. inż. kpt ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie: prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński

27 – Uniwersytet Gdański: prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

27 – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP

27 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: ks. dr. hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

29 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: prof. dr hab. Robert Wiszniowski

28 – Politechnika Śląska: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

29 – Politechnika Koszalińska: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

29 – Uniwersytet Rzeszowski: prof. dr hab. Sylwester Czopek

30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ

 

MAJ

4 –  Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu: dr Sonia Grychtoł

6 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

7 – Uniwersytet Opolski: prof. dr hab. Marek Masnyk

7 – Chrześcijańska Akademia Teologiczna: abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

8 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: prof. dr hab. Maciej Żukowski

11 – Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach: dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB

12 – Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Jacek Popiel

12 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: prof. dr hab. Andrzej Klimek

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: prof. dr hab. Władysław Szymański

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: prof. dr hab. Krystian Kiełb

15 – Politechnika Częstochowska: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

18 – Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie: prof. Dorota Segda

19 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Jacek Woźny

21 – Uniwersytet Morski w Gdyni: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

21 – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

22 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: dr hab. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ

25 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

25 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ

25 – Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

25 – Politechnika Poznańska: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

25 – Uczelnia Państwa im. Szymona Szymonowica w Zamościu: dr hab. Andrzej Samborski

26 – Politechnika Lubelska: prof. dr hab. Zbigniew Pater

26 – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku: dr Robert Musiałkiewicz

26 – Gdański Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

26 – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

26 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy: dr hab. Andrzej Panasiuk

27 – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: prof. dr hab. Sławomir Bukowski

28 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: prof. dr hab. Andrzej Kaleta

28 – Uniwersytet Śląski: prof. dr hab. Ryszard Koziołek

29 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

29 – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: dr Paweł Trefler

 

CZERWIEC

1 – Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

2 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: I tura nierozstrzygnięta

3 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

3 – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH

3 – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP

4 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

4 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (II tura): prof. dr hab. Stanisław Głuszek

4–5 – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: prof. dr hab. Klaudiusz Baran

5 – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy: prof. dr hab. inż. Marek Adamski

5 – Uniwersytet w Białymstoku: prof. dr hab. Robert Ciborowski

7 –  Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie: prof. dr hab. Wojciech Malajkat

8 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: nierozstrzygnięte

8 – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

8 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

9 – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

10 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

10 – Uniwersytet Zielonogórski: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

16 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: I tura

16 – Politechnika Białostocka: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

16 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie: dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ

16 – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

17 – Uniwersytet Warszawski: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

17 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: I tura

17 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski

18 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

18 – Uniwersytet Szczeciński: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

19 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: prof. dr hab. Piotr Borek

19 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu: dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ

19 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (II tura): prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

22 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

22 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (powtórzone): bez rozstrzygnięcia

23 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie: prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

23 – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: prof. dr hab. Bartosz Molik

23 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ

24 – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze: dr n. med. Wioletta Palczewska

24 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (II tura): prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

24 – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: dr inż. Grzegorz Koc

25 – Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

25 – Politechnika Wrocławska: prof. dr hab. Arkadiusz Wójs

25 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu: dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ

25 – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie: dr hab. Zbigniew Barabasz

25 – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: prof. Wojciech Pukocz

26 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

26 – Akademia Sztuki w Szczecinie: dr hab. Małgorzata Jarmołowicz

29 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

29 – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH

29 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie: dr Katarzyna Rusak

30 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

30 – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku: dr inż. Mateusz Kaczmarski

30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: dr Janusz Poła

30 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

 

LIPIEC

3 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi: I tura nierozstrzygnięta

6 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

6 – Akademia Muzyczna w Krakowie: prof. dr hab. Wojciech Widłak

6 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (II tura): dr hab. Milenia Fiedler

8 – Politechnika Łódzka: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik

8 – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

8 – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu: dr hab. Robert Włodarczyk

8 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

9 – Politechnika Świętokrzyska: prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

9 – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu: dr hab. Anna Szylar

15 – Uniwersytet Łódzki: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

17 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu: dr Paweł Strózik

 

SIERPIEŃ

5 – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie