Szkoły wyższe

Rektorzy na kadencję 2020–2024

Opublikowano: 2020-03-06

forum akademickie
Źródło: Platon TV

We wszystkich publicznych szkołach wyższych nadzorowanych przez MNiSW, jak i będących pod kontrolą innych resortów, odbywają się w tym roku pierwsze po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki wybory władz rektorskich. Ich zwycięzcy rozpoczną swoją czteroletnią kadencję 1 września.  

Marzec i kwiecień to miesiące, w których zaplanowano najwięcej elekcji. Pandemia koronawirusa storpedowała wiele z tych zamierzeń. W efekcie spora część szkół przeniosła wybory na kolejne miesiące, dostosowując procedury do trybu online.

Maraton wyborczy zainaugurowano już w styczniu od wyboru nowego rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Z kolei we wszystkich wyborach przeprowadzonych w lutym wygrywali dotychczasowi rektorzy. Nie wszędzie będzie to możliwe. Konstytucja dla Nauki obniżyła z 70 do 67 lat maksymalny dopuszczalny wiek kandydata, co zamknęło drogę do reelekcji kilkunastu urzędującym rektorom. Jest też spora grupa tych, którzy nie mogą kandydować z uwagi na to, że pełnią swoją funkcję już drugą kadencję. Zapis ten nie odnosi się do kadencji rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r. Dlatego m.in. rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, który kieruje nią od 2013 roku, mógł ponownie wystartować w tegorocznych wyborach. Nietypowa sytuacja ma miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Na skutek wygaszenia mandatu dotychczasowej rektor przez ministra Jarosława Gowina, elektorzy będą w tym roku wybierać dwa razy: najpierw rektora, który dokończy tę kadencję, a następnie osobę, która pokieruje uczelnią przez kolejne 4 lata.

Rektorzy wybrani w wyborach na kadencję 2020–2024:

STYCZEŃ

9 – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

 

LUTY

4 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: dr Marta Wiszniewska

27 – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile: dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu: dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE

 

MARZEC

3 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Andrzej Tykarski

11 – Akademia Pomorska w Słupsku: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

12 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Andrzej Sokala

13 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

16 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu PRZEŁOŻONE

17 – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

17 – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

17 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF

18 – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu PRZEŁOŻONE

18 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: prof. dr hab. Grzegorz Juras

18 – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

19 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

22 – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie PRZEŁOŻONE

23 – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie PRZEŁOŻONE

30 – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina PRZEŁOŻONE

30 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: prof. dr hab. Wojciech Hora

 

KWIECIEŃ

2 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi PRZEŁOŻONE

2 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

6 – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PRZEŁOŻONE

7 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie PRZEŁOŻONE

7 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu PRZEŁOŻONE

7 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu: dr Dariusz Skalski

8 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie PRZEŁOŻONE

9 – Politechnika Gdańska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

9 – Politechnika Opolska: dr hab. inż. Marcin Lorenc

15 – Szkoła Główna Handlowa: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

17 – Politechnika Rzeszowska: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz

21 – Warszawski Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

22 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

22 – Akademia Morska w Szczecinie: dr hab. inż. kpt ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS

22 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi PRZEŁOŻONE

23 – Politechnika Wrocławska PRZEŁOŻONE

24 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie PRZEŁOŻONE

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie: prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński

27 – Uniwersytet Gdański: prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

27 – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP

29 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa: prof. dr hab. Robert Wiszniowski

28 – Uniwersytet Śląski PRZEŁOŻONE

28 – Uniwersytet Szczeciński PRZEŁOŻONE

28 – Politechnika Śląska: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

29 – Politechnika Koszalińska: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

29 – Uniwersytet Rzeszowski: prof. dr hab. Sylwester Czopek

29 – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach PRZEŁOŻONE

30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu PRZEŁOŻONE

30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ

 

MAJ

4 –  Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu: dr Sonia Grychtoł

5 – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej PRZEŁOŻONE

6 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

7 – Politechnika Warszawska PRZEŁOŻONE

7 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PRZEŁOŻONE

7 – Uniwersytet Opolski: prof. dr hab. Marek Masnyk

8 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRZEŁOŻONE

8 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: prof. dr hab. Maciej Żukowski

11 – Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach: dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB

12 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie PRZEŁOŻONE

12 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PRZEŁOŻONE

12 – Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Jacek Popiel

12 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: prof. dr hab. Andrzej Klimek

13 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie PRZEŁOŻONE

14 – Politechnika Białostocka PRZEŁOŻONE

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: prof. dr hab. Władysław Szymański

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: prof. dr hab. Krystian Kiełb

15 – Politechnika Częstochowska: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

18 – Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie: prof. Dorota Segda

19 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Jacek Woźny

20 – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki PRZEŁOŻONE

21 – Uniwersytet Morski w Gdyni: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

21 – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

22 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: dr hab. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ

25 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

25 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ

25 – Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

25 – Politechnika Poznańska: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

26 – Politechnika Lubelska: prof. dr hab. Zbigniew Pater

26 – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku: dr Robert Musiałkiewicz

26 – Gdański Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

27 – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

28 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

29 – Uniwersytet Łódzki PRZEŁOŻONE

29 – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

29 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

CZERWIEC

2 – Politechnika Łódzka

2 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

5 – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

10 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

10 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10 – Uniwersytet Zielonogórski

17 – Uniwersytet Warszawski

18 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

18 – Uniwersytet Szczeciński

19 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

22 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

23 – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

25 – Politechnika Warszawska

26 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

26 – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie