Życie akademickie

Repozytorium danych przestrzennych w Lublinie

Opublikowano: 2017-01-30

Urząd Miasta Lublin podjął wielostronną współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz innymi uczelniami lubelskimi.

W zeszłym roku odbyły się pierwsze rozmowy dotyczące utworzenia Repozytorium danych przestrzennych (wspólnej bazy wymiany danych), która stanowiłaby forum wymiany informacji przestrzennej pomiędzy Urzędem Miasta Lublin i lubelskimi uczelniami. Powstanie takiej przestrzeni w środowisku internetowym, jakim będzie Repozytorium danych przestrzennych, jest bardzo innowacyjnym i unikatowym pomysłem w skali kraju.

Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej Repozytorium danych przestrzennych pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską oraz Uniwersytetem Przyrodniczym miało miejsce 24 stycznia.

Głównym celem powstania Repozytorium jest w szczególności swobodny przepływ oraz szybki dostęp do materiałów i zasobów wiedzy dot. danych przestrzennych. Oprócz tego takie forum wymiany danych może służyć jako baza wyjściowa do prowadzonych przez uczelnie lubelskie badań i prac naukowych, a także zapobiegać powielaniu się działań prowadzonych przez środowisko naukowe Lublina poprzez wymianę informacji w przestrzeni Repozytorium.

Katarzyna Kozielewicz, Biuro Prasowe UMCS

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie