Konkursy

Rozstrzygnięto IV edycję „Doktoratów wdrożeniowych”

Opublikowano: 2020-07-29

forum akademickie

629 doktoratów wdrożeniowych będzie realizowanych w IV edycji flagowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szansę na przygotowanie doktoratów dotyczących sztucznej inteligencji dostało aż 64 wnioskodawców.

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Jego głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – rozwijając swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów, naukowego i przemysłowego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od poprzedniej edycji program „Doktorat wdrożeniowy” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich – „Doktorat wdrożeniowy I” – to kontynuacja wcześniejszych edycji. Drugi to cieszący się coraz większa popularnością i  dodany w 2019 r. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

W IV edycji programu wnioski złożyło 91 uczelni i instytutów z 732 kandydatami. W module „Doktorat wdrożeniowy I” zostały złożone 74 wnioski z 663 kandydatami, natomiast w module „Doktorat wdrożeniowy II – w zakresie sztucznej inteligencji” złożono 17 wniosków z 69 kandydatami. Największą liczbę kandydatów w tej edycji programu zgłosiła Politechnika Śląska w Gliwicach – 100 (w obu modułach). Na kolejnych miejscach: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (90 kandydatów), Politechnika Warszawska (82 kandydatów) i Politechnika Wrocławska (54 kandydatów).

Wnioski zostały ocenione przez Zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Pozytywną ocenę otrzymało w module I – 68 uczelni, a w module II – 16.

MK, źródło: MNiSW

Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do IV edycji programu

O doktoratach wdrożeniowych pisaliśmy w czerwcowym numerze FA:

Przez wdrożenia do doktoratu

Pod rękę z przemysłem

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie