Konkursy

Rozstrzygnięto konkursy w dwóch modułach NPRH

Opublikowano: 2019-12-02

forum akademickie

Prawie 16 mln zł trafi łącznie do laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów w modułach „Dziedzictwo Narodowe” oraz „Uniwersalia” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zwycięzców wyłoniono spośród blisko 200 aplikacji.

W konkursie „Dziedzictwo Narodowe” II/2018 złożono w sumie 135 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 15 najlepiej ocenionych na łączną kwotę 13 897 692,50 zł. Najwięcej – 1,74 mln zł – otrzyma Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk na projekt „Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie »Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego« oraz map województw koronnych Karola Perthéesa”. Naukowcy z tego instytutu zrealizują także dwa inne zakwalifikowane do finansowania projekty: Badania w dziedzinie biografistyki historycznej – opracowanie ok. 1000 artykułów biograficznych do publikacji w PSB” (1,2 mln zł) oraz „Parlamentarzyści Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566–1794” (1,03 mln zł).

Po dwa zwycięskie projekty mają także: Uniwersytet Warszawski („Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku” i „Korpus Korespondencji Jana Dantyszka”) oraz Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk („»Dzieła zebrane« (cz. I) i »Listy zebrane« Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna” i „»Słownik polszczyzny XVI wieku« – edycja internetowa (dygitalizacja i uzupełnienie)”.

Ponadto projekty realizowane będą w: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskiej Akademii Umiejętności, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Jagiellońskim, Fundacji Ośrodka KARTA, Muzeum Narodowym w Krakowie i Polskim Towarzystwie Ludoznawczym.

W konkursie Uniwersalia 2.2 II/2018 złożono 57 wniosków. Do finansowania skierowano dziewięć na łączną kwotę 1 979 645,00 zł. Najwyższe dofinansowanie otrzymał Uniwersytet Warszawski na projekt „Szkody i Świętości” (435,3 tys. zł). Poza tym środki otrzymają naukowcy z: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ich projekty dotyczą m.in. naukowego przekładu i krytycznego opracowania wybranych tomów Dzienników” z drugiego okresu twórczości Sørena Kierkegaarda, filozofii brytyjskiej XVII i XVIII wieku czy przekładu i opracowania krytycznego Esejów wyważonych” chińskiego filozofa Wang Chonga.

MK, źródło: MNiSW

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania – Uniwersalia 2.2

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania – Dziedzictwo narodowe


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie