Życie akademickie

Rusza AZON 2.0, czyli platforma z bezpłatnymi zasobami naukowymi

Opublikowano: 2020-07-21

forum akademickie
Źródło: www.pwr.edu.pl

Platforma zasobynauki.pl, prowadzona przez Politechnikę Wrocławską, w ciągu dwóch lat wzbogaci się o dodatkowe ponad 22 tys. nowych materiałów naukowych, modeli 3D, nagrań, zdjęć mikroskopowych i EKG, zbiory muzealne medycyny sądowej czy raporty i rozprawy doktorskie.

Politechnika Wrocławska, w ramach projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0, kontynuuje prace nad udostępnianiem zasobów naukowych na platformie internetowej. Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 40 tys. zasobów, z których studenci, doktoranci oraz naukowcy mogą korzystać bezpłatnie. Największym wzięciem cieszą się: serie zdjęć z mikroskopu elektronowego, fotografie preparatów histologicznych czy kolekcje zbiorów zielnikowych.

– O sukcesie projektu świadczy fakt, że w ciągu ostatniego roku ponad 3 mln razy pobrano materiały zdeponowane na stronie zasobynauki.pl. Obecnie planujemy unowocześnić platformę i zdeponować kolejne zasoby w postaci cyfrowej – mówi Marzena Kordys, kierownik AZON 2.0 z PWr.

Dodaje, że praca i nauka online w związku z koronawirusem przyczyniła się do dużej popularności platformy i podniosła rangę cyfrowych zasobów, z których można korzystać nie tylko bezpłatnie, ale i z dowolnego miejsca na świecie.

Do 2022 r. na platformie zasobynauki.pl zostanie umieszczonych ponad 22 tys. nowych materiałów mających znaczenie dla nauki i gospodarki, w tym: zbiory i bazy danych, publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio i wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe programów komputerowych.

– Wśród danych źródłowych, planowanych do udostępnienia przez PWr, znajdują się m.in. dane z systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu budynku PWr przy skwerze im. Kazimierza ldaszewskiego 13. Gromadzi je Centrum Monitorowania i Akwizycji Danych – opowiada Wojciech Drzewiński, kierownik odpowiedzialny za przygotowanie i udostępnienie zasobów PWr.

Uczelnia planuje też udostępnić dane z zakresu Internet of Things (internet rzeczy), które pozyskuje z wrocławskich mobilnych stacji monitorujących warunki otoczenia. Będą to m.in.: lokalizacja, temperatura, wilgotność, ciśnienie, zanieczyszczenie powietrza, natężenie sygnałów WiFi, GSM, 3G, 4G. Wszystkie dane będą stanowić bazę do dalszych badań.

Uniwersytet Przyrodniczy chce udostępnić dane źródłowe i dotąd niepublikowane bazy zdjęć echokardiograficznych i zapisów EKG, zdjęć mikroskopowych preparatów histopatologicznych czy histologicznych. Uzupełnieniem baz będzie szczegółowy opis morfologii i ultrastruktury komórek oraz wykonane opisy przebiegu chorób nowotworowych. Z kolei Uniwersytet Medyczny udostępni surowe dane badawcze obejmujące zdigitalizowane obrazy preparatów histologicznych komórek ludzkiego organizmu. Procesowi digitalizacji zostaną poddane także niecodzienne i unikatowe kolekcje preparatów medycznych znajdujące się w Muzeum Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu. Wśród dużej kolekcji eksponatów znajdują się narzędzia zbrodni, broń samodziałowa, dawne narzędzia sekcyjne, pętle wisielcze, ale także kości czy dokonane podczas ekshumacji odkrycia z okresu drugiej wojny światowej.

O unikalne w skali regionu i kraju raporty badawcze i rozprawy doktorskie planuje uzupełnić platformę AZON Instytut Badań Systemowych PAN. Będą to prace dotyczące wykorzystania nauk ścisłych w życiu codziennym i rzeczy, które nas otaczają.

źródło: PWr


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie