Konkursy

Ruszył konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Opublikowano: 2019-01-10

forum akademickie

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz czternasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Przyznawana jest młodym uczonym, którzy oprócz wybitnych osiągnięć naukowych wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych – wartościami, których uosobieniem był patron nagrody. 

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dra Artura Rojszczaka, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów. Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem — zgodnie z regulaminem — laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. „Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi nie o promowanie „poprawności naukowej”, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje” – podkreślał przy ustanawianiu nagrody prof. Maciej Grabski, wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu.

W zamyśle pomysłodawców, Nagroda im. Artura Rojszczaka ma promować Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz jej osiągnięcia. To indywidualna nagroda pieniężna (5000 zł) przyznawana młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2019 roku.

Źródło: FNP

Regulamin Nagrody

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie