Szkoły wyższe

Ruszyła rekrutacja do projektu „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Opublikowano: 2017-07-10

forum akademickie

Dzięki działaniom w ramach projektu realizowanego przez wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pracownicy małych i średnich przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorstw ekonomii społecznej i społecznych z terenu województwa pomorskiego będą mieli szansę na podniesienie swojej konkurencyjności poprzez ukończenie bezpłatnych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.  Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych poprzez realizację studiów podyplomowych, szkoleń i kursów. W projekcie weźmie udział 776 mieszkańców województwa pomorskiego lub osób pracujących na terenie województwa pomorskiego, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej bądź przedsiębiorstw społecznych, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności do kobiet powyżej 50. roku życia.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo – podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia informatyczne (ECDL, CISCO) bądź kursy językowe (angielskiego lub niemieckiego). Szkolenia i kursy będą bezpłatne, a koszt rocznych studiów podyplomowych będzie symboliczny i będzie wynosił 262 zł.

Projekt „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” wpisuje się w misję Uniwersytetu Gdańskiego i realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie, a także współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Jako kierownika Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego UG szczególnie interesuje mnie grupa pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego wspólnie ze swoim zespołem podjęłam działania w kierunku stworzenia i realizacji projektu wsparcia. Cieszę się, że projekt będzie realizowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG i Studium Języków Obcych UG. Do współpracy dołączyły również instytucje zewnętrzne, m.in. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Pracodawcy Pomorza – mówi dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG, kierownik projektu.

Projekt uzyskał otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w kwocie 1 918 136,11 zł na cały okres projektu, czyli 3 lata (czerwiec 2017 – luty 2020).

Uruchomienie pierwszych studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, zależnie od rodzaju, zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/2018.

Oferowane formy wsparcia

Studia podyplomowe:

  1. Prawo spółek
  2. Prawo własności  intelektualnej i prawa nowych technologii
  3. Finanse w MŚP
  4. Zarządzanie projektami IT

Osoby zainteresowane zapraszamy do kandydowania przez stronę: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

Szkolenia:

  1. Szkolenia informatyczne ECDL
  2. Szkolenia informatyczne CISCO
  3. Kurs języka angielskiego
  4. Kurs języka niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone sąy do kandydowania przez stronę:

– Kandydaci na dofinansowane studia podyplomowe: https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

– Kandydaci na bezpłatne szkolenia – zgodnie z procedurą zawarta w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie: http://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/67744/files/regulamin_stan_sie_konkurencyjny_z_ug.pdf

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://prawo.ug.edu.pl/oferta_wpia/projekt_stan_konkurencyjny_z_ug

BCD


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie