Sprawy nauki

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o PAN

Opublikowano: 2019-07-10

forum akademickie
Źródło: Wikipedia

Określenie minimalnego wynagrodzenia pracowników naukowych m.in. w instytutach PAN oraz możliwość stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia przewiduje projekt noweli ustawy o PAN oraz niektórych innych ustaw, który przyjęła Rada Ministrów.

Projekt nowelizacji przedłożyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewidziano w nim wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych, instytutów sieci badawczej Łukasiewicz, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych. Aktualnie obowiązująca ustawa o PAN, a także ustawy regulujące funkcjonowanie pozostałych wymienionych instytucji, nie odnoszą się do minimalnych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tych jednostkach naukowych.

Z kolei ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla Nauki), obowiązująca od 1 października 2018 roku, zawiera przepisy dotyczące minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich pracujących w uczelniach publicznych. Analogiczne rozwiązania zostały zaproponowane w projekcie noweli.

Obecnie wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej kształtuje się na poziomie 6410 zł. Tyle samo wyniesie minimalne miesięczne wynagrodzenie dla profesora w instytucie PAN i pozostałych wymienionych w projekcie instytucji. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze w jednostce naukowej dla pracownika naukowego nie powinno być mniejsze niż 50 proc. wynagrodzenia profesora. Profesor instytutu miałby zarabiać nie mniej niż 83 proc. wynagrodzenia profesora (5320 zł), a adiunkt nie mniej niż 73 proc. (4679 zł).

– Nowe regulacje zrównają zasady określania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich kategorii naukowców, co jest zgodne z postulatami środowiska naukowego. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć – napisano w komunikacie wydanym po posiedzeniu rządu.

Projekt nowelizacji wprowadza również jednoznaczne sformułowanie, że wykonywanie obowiązków zatrudnionego w nich pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze (o której mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Pozwoli to pracownikom PAN stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do całości swojego wynagrodzenia. Wskazano, że zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na oczekiwania naukowców z PAN oraz instytutów badawczych, oczekujących zrównania ich statusu ze statusem nauczycieli akademickich.

– Rozwiązania te powinny zatrzymać odpływ pracowników zatrudnionych (objętych nowelizacją) w jednostkach naukowych i zapewnić im lepsze warunki do rozwoju naukowego – czytamy w komunikacie.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: PAP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie