Sprawy nauki

Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki

Opublikowano: 2019-05-30

forum akademickie

1 lipca odbędzie się kolejna debata z cyklu NKN FORUM. W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawiciele akademickiej Polski debatować będą na temat: Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki.

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, resort nauki organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach NKN Forum. Pierwsza odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, 20 marca w Toruniu, były szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów. Z kolei 20 maja w Gdyni dyskusja koncentrowała się wokół dydaktyki.

Czwarta z cyklu debat odbędzie się w poniedziałek 1 lipca, a dotyczyć będzie rozwoju kadr. Jakość badań i kształcenia zależy od kadry akademickiej, jej jakości naukowej i dydaktycznej oraz organizacji jej aktywności. Konstytucja dla Nauki oraz inne akty prawne, w tym prawo pracy, stanowią ramy polityki kadrowej, które muszą być wypełnione przez regulaminy pracy, systemy oceny okresowej i strategię odnośnie ścieżek kariery akademickiej. Uczelnie potrzebują też aktywnej polityki rozwoju kadry akademickiej, od działań wspierających rozwój kompetencji po systemy motywacji w tym zakresie. Wiele uczelni podjęło też wysiłki na rzecz uzyskania i utrzymania Logo HR in Research, którego celem jest wprowadzenie do zarządzania kadrami akademickimi wysokich standardów w zakresie zatrudniania i kształtowania warunków pracy.

I właśnie kształtowaniu ścieżek kariery, rozwojowi kadry akademickiej i tworzeniu rozwiązań w tym zakresie poświęcone będzie kolejne spotkanie w ramach NKN FORUM. Uczestników debaty będzie gościć Uniwersytet Śląski. Na miejsce spotkania wybrano aulę Wydziału Teologicznego UŚ. Już wkrótce organizatorzy roześlą do wszystkich uczelni i instytutów naukowych zaproszenia z linkiem do rejestracji. Niebawem zaprezentowany zostanie także program debaty. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

MK

Ramowy program debaty

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie