Sprawy nauki

Sekretarz stanu prof. Andrzej Stanisławek o swoich zadaniach w MNiSW

Opublikowano: 2019-05-13

forum akademickie

Odwrócenie niekorzystnego trendu związanego z wyjazdami polskich studentów za granicę, organizacja szkół doktorskich oraz uruchomienie platformy cyfrowej do kontaktów nauki z biznesem – takie zadania stawia przed sobą prof. Andrzej Stanisławek, od tego miesiąca nowy sekretarz stanu w MNiSW.

Stanowisko w resorcie dr hab. Andrzej Stanisławek, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, objął 30 kwietnia. Jakie kwestie będą leżały w jego gestii?

– W ministerstwie podlegają mi sprawy międzynarodowe oraz szeroko pojęta innowacyjność i współpraca nauki z gospodarką. Do końca kadencji nie zostało wiele czasu, więc muszę się zając kilkoma konkretnymi sprawami, które w tym okresie będę mógł zrealizować.

W kwestii współpracy międzynarodowej pilnym zadaniem jest zmiana trendu, który daje o sobie znać w ostatnich czasach, mianowicie coraz mniej polskich studentów chce wyjechać i wyjeżdża za granicę. Dotyczy to także wyjazdów do krajów, które wydają się atrakcyjne i do których powinniśmy jeździć. W tej chwili kończymy badanie, które ma pokazać, dlaczego tak się dzieje. Jednym z powodów jest sytuacja materialna naszych studentów i być może za niskie stypendia wyjazdowe. Co ciekawe, obok tego trendu obserwujemy wzrost zainteresowania studentów zagranicznych kształceniem w Polsce.

Wkrótce rozpoczną działalność szkoły doktorskie. Chcemy, aby jeden semestr kształcenia doktorantów odbywał się na zagranicznej uczelni. Mamy tu do czynienia i ze sprawami organizacyjnymi, bo trzeba znaleźć zagraniczne uczelnie, które zechcą przyjąć na jeden semestr naszych doktorantów, i z problemem finansowania takich wyjazdów, bo trzeba zapłacić nie tylko za wyjazd i pobyt doktorantów za granicą, ale także za ich kształcenie.

Druga sprawa to innowacyjność. Chciałbym uruchomić platformę cyfrową do kontaktów nauki z biznesem. Ma ona wyglądać tak: Po jednej stronie mamy naukę, czyli instytucje naukowe, start-upy, zespoły badawcze, a po drugiej gospodarkę, czyli firmy poszukujące rozwiązań swoich problemów, ale może również podmioty administracji publicznej. Pomiędzy nimi jest tematyka badawcza, czyli to, co nauka ma do zaoferowania i to, czego gospodarka potrzebuje. Na to nakładamy możliwość finansowania, np. z PARP, NCBR, PAIH, czyli bierzemy też pod uwagę możliwość inwestycji zagranicznych. Do końca czerwca powinniśmy mieć zręby tej platformy, a do końca obecnej kadencji powinna ona zacząć działać.

Not. Piotr Kieraciński

Prof. Andrzej Stanisławek jest doświadczonym chirurgiem-onkologiem, profesorem nadzw. Uniwersytetu Medycznegow Lublinie, specjalistą I stopnia z chirurgii ogólnej i II stopnia z zakresu chirurgii onkologicznej. W 1980 roku, po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie, podjął pracę na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Jest twórcą Fundacji Wczesnego Wykrywania Raka, dzięki której uruchomiono pierwszy na Lubelszczyźnie nowoczesny mammograf. W 2002 r. w Oslo uzyskał certyfikat „Cancer Control: A Course for Nurse Educators”. Jako chirurg-onkolog przeprowadził pierwsze operacje oszczędzające w raku gruczołu piersiowego oraz wprowadził nowoczesną metodę leczenia chirurgicznego czerniaka z biopsją tzw. węzła wartowniczego.

Od 2004 r. pełni funkcję kierownika Katedry Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. W latach 2012–2016 był prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od 1 kwietnia 2008 roku jest ordynatorem V Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Wypromował 13 doktorów. Jego dorobek naukowy obejmuje 295 pozycji, z czego 164 stanowią prace autorskie, a 95 to komunikaty zjazdowe. Jest też autorem 40 rozdziałów w podręcznikach akademickich. Należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W 2004 roku otrzymał odznaczenie Polish Anti-Cancer Committee.

Prof. Stanisławek zasiada w Senacie RP, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Stoi też na czele Polsko-Portugalskiej Grupy Parlamentarnej.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie