Życie akademickie

Seminarium pt. „Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego” (Warszawa, 7 grudnia 2017 r.)

Opublikowano: 09.11.2017

forum akademickie

Pierwsze z cyklu spotkań, którego przedmiotem są tzw. sprawy studenckie, związane z rekrutacją na studia, tokiem studiów, pomocą materialną, odpowiedzialnością dyscyplinarną, opłatami za studia, ukończeniem studiów, skreśleniem z listy studentów itd. Wskazać bowiem należy, że chcąc prawidłowo rozstrzygać sprawy administracyjne, konieczna jest znajomość regulacji prawnych, ale i aktualnego orzecznictwa. Sprawy studencie nie należą do łatwych, o czym świadczy liczba skarg składanych przez studentów.

Adresatami seminarium są prorektorzy ds. studenckich; prodziekani ds. studenckich; kierownicy studiów doktoranckich; kierownicy i pracownicy działów spraw studenckich, działów prawnych, dziekanatów; członkowie komisji stypendialnych i komisji rekrutacyjnych; przedstawiciele władz samorządów studenckich i doktorantów.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

http://fpm.edu.pl/pl/projekty/seminarium-pt-sprawy-studenckie-w-orzecznictwie-naczelnego-sadu-administracyjnego-warszawa-dn-7-grudnia-2017-r


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie