Życie akademickie

Seminarium pt. Zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (Warszawa, 30 listopada 2017).

Opublikowano: 09.11.2017

forum akademickie

Celem przedsięwzięcia jest omówienie ostatnich zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz analiza wybranych problemów związanych z tytułową pomocą materialną dla studentów i doktorantów.

Adresatami seminarium są osoby odpowiedzialne za przyznawanie tych świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich i działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów studenckich i samorządów doktorantów. Z uwagi na termin do udziału zaproszeni są także członkowie odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagadnienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

(http://fpm.edu.pl/pl/projekty/seminarium-pt-zmiany-w-pomocy-materialnej-dla-studentow-i-doktorantow-warszawa-dn-30-listopada-2017-r)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie