Sprawy nauki

Sieć Badawcza: Łukasiewicz

Opublikowano: 30.01.2018

forum akademickie

25 stycznia na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, którego kompetencje, po reorganizacji rządu, przejęły na początku stycznia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Teraz projekt trafi do sejmowych Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Głównym celem, dla którego Sieć została powołana, o czym mówił na konferencji 24 stycznia wiceminister Piotr Dardziński, jest usprawnienie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką i prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju oraz komercjalizacja wyników badań. Ma ona działać podobnie jak francuska sieci Carnot czy niemieckie Stowarzyszenie Fraunhofera. W skład Sieci wejdzie 38 różnorodnych instytutów naukowych, tych, które do tej pory podlegały ministrowi rozwoju, a także „oddanych” przez resort cyfryzacji i energii. Instytuty będą działać niejako na zamówienie rządu, realizując wskazane m.in. w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju cele strategiczne i związane z nimi projekty. Będą pracować na zlecenie MŚP, co ma znacznie ułatwić druga ustawa o innowacyjności, dająca możliwość odpisu od podstawy opodatkowania 100% wydatków na badania i rozwój.

Działania sieci w zakresie merytorycznym – wskazywanie jakie instytuty pracować będą nad konkretnymi projektami – będzie koordynować Centrum Łukasiewicz. Ma ono także być instytutem badawczym, a dziedziną zarówno badań, jak i realnie podejmowanych przez nie działań ma być szeroko pojęty marketing. Centrum ma być także miejscem „kontaktowym” dla MŚP.

W różnorodności siła

Sieć ma działać w czterech kluczowych obszarach, którymi są: wyroby medyczne i technologia, materiały dla przyszłości, bezpieczne technologie i e-gospodarka oraz robotyka i automatyka produkcji. Będzie to trzecia co do wielkości taka struktura badawcza w Europie. Projekty mają realizować zespoły składające się z pracowników różnych instytutów, dlatego min. Dardziński za chybiony uważa zarzut o przypadkowym doborze instytutów w Sieci. Różnorodny potencjał badaczy i infrastruktura mają sprzyjać interdyscyplinarności podejmowanych działań.

Sieć ma także za zadanie skonsolidowanie potencjału polskich instytutów badawczych i umożliwienie zbudowania środowiska, w którym możliwe jest rozwijane ścieżek kariery naukowców, ocenianych w Sieci nie tyle pod katem publikacji i patentów, co innowacji i wdrożeń. W zależności od charakteru pracy, jaką podejmą, możliwe jest zarówno przejście do praktyki, czyli przemysłu, jak i kariera naukowa na uczelniach – instytuty nie będą miały prawa nadawania stopni i tytułów naukowych.

Prawie jak wcześniej

Instytuty w Sieci nie stracą swojej osobowości prawnej, będą się posługiwać swoją nazwą z dopiskiem SB:Ł. Bedą mogły kontynuować swoją dotychczasową działalność zarówno w zakresie prowadzonych już projektów, produkować aparaturę badawczą i materiały, prowadzić działalność normalizacyjną i certyfikacyjną oraz prowadzić kursy i szkolenia.

Co z pracownikami? Min. Dardziński zapewniał, że pierwszym roku nie będzie drastycznych zwolnień. W praktyce formowanie Sieci ma potrwać dwa lata. W pierwszym roku niemal wszystko pozostaje po staremu, ale każdy z pracowników instytutów, które wejdą do Sieci, podlegać będzie ewaluacji. Liczyć się będzie przede wszystkim efektywność pracy. Po tym okresie będą następować zmiany. Dyrektorzy instytutów będą zatrudniani na kontraktach menadżerskich, a ich wynagrodzenie będzie wypadkową innowacyjności i komercjalizacji realizowanych w ich placówkach projektów. Na mocy porozumienia z RGIB instytuty nadal będą miały swoich w niej przedstawicieli.

Resort ma nadzieję, że Sejm szybko uchwali nową ustawę i proces tworzenia Sieci Badawczej: Łukasiewicz rozpocznie się – to nie żart – 1 kwietnia tego roku.

Joanna Kosmalska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie