Konkursy

SIMP nagrodziło najlepsze osiągnięcia techniczne

Opublikowano: 2019-05-24

forum akademickie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ogłosiło wyniki 12 edycji konkursu na najlepsze osiągnięcia techniczne. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 3 kategoriach.

Do konkursu mogły być zgłaszane zespoły z uczelni technicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz średnich szkół technicznych, a także twórcy indywidualni. Pod uwagę brane były innowacyjne osiągnięcia z 2018 roku, takie jak prace i stanowiska naukowo-badawcze, osiągnięcia wdrożone w przemyśle, rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska oraz prace wykonane w średnich szkołach technicznych. Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne mogły dotyczyć konstrukcji wyrobów, technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji, ochrony środowiska i poprawy warunków BHP.

Oceniając zgłoszenia, komisja konkursowa brała pod uwagę to, czy zawierają nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, odznaczają się oryginalnością opracowania i otrzymały patenty lub certyfikaty, mają wysokie parametry techniczne decydujące o efektywności ich zastosowania oraz przyczyniają się w istotny sposób do rozwoju techniki, ochrony środowiska lub poprawy warunków BHP.

W kategorii prace i stanowiska naukowo-badawczepierwsza nagroda trafiła do konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu; Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny i Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR sp. z o.o. w Poznaniu za „Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych”.

W kategorii „osiągnięcia wdrożone w przemyśle” najwyżej oceniono Nowatorskie technologie lutowania miękkiego i twardego trudno spajalnych stopów aluminium, magnezu i tytanu w połączeniach różnoimiennych autorstwa naukowców z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Z kolei w kategorii osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska nagrodę główną przyznano Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Technologii Eksploatacji Państwowemu Instytutowi Badawczemu z Radomia za „Proekologiczny środek smarowy – Smar ABI-S dla przemysłu rolno-spożywczego”.

Źródło: PWr

Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie